"Ağrım olsa bağıramam, aslan görsem kaçamam, kuyruğu ne de tatlı dersiniz ama avcı vurunca afiyetle yersiniz, çok da üşüdüm, kürkümü geri verseniz.. Tavşanım ben, keşke dostum olsan sen.." (Tawşi)

22 Nisan 2015 Çarşamba

ICAM: SOKAK HAYVANLARINI ÖTENAZİYLE ÖLDÜRMEK İSTEYEN KATİLLER!

        3 Mart 2015 Salı günü İstanbul Cevahir Otel'de konferans veren adlı örgüt ICAM, hayvan özgürlüğü savunucuları tarafından protesto edilmiştir. Peki ICAM nedir ? Aşağıdaki rehber, ICAM  (Uluslararası Yoldaş Hayvan Yönetimi Koalisyonu) sitesinden Türkçeye aktarılmıştır. Bu çeviriyle, ICAM'in ne olduğunu ve neden protesto edilmesi gerektiği anlatılmaktadır;
KEDİ VE KÖPEK ÖTENAZİSİ İÇİN REFAH TEMELİ VE POLİTİKA GELİŞTİRİLMESİ

ICAM (Uluslararası Yoldaş Hayvan Yönetimi Koalisyonu) Rehberi (Sayfa 5,6,7)


Bu Rehber Kimler İçindir?

Bu rehber, kedi ya da köpeklerle ilgili çalışma programı sorumluluğuna sahip herhangi bir kamu, özel ya da hayırsever kurum, kuruluş ya da birey için geliştirilmiştir. Bunlar içinde aşağıdakiler de vardır:

 hayvan barınakları
 yuvalandırma merkezleri
 veteriner klinikleri
 hayvan sağlığı programları

Bütün bu hizmetler, bakımları dâhilindeki hayvanların refahından sorumludur ve hayvan bireylerin geleceği hakkında kritik kararlar vermek durumunda olabilirler. Bu rehber; dünya çapında veterinerlik biliminden, hayvan refahı yönetiminden ve hayvan yönetim uygulayıcılarından birtakım uzmanlarla danışma içinde hazırlanmıştır ve böylece rehberin dünyanın her ülkesine uygulanabilir olması hedeflenmiştir. Rehberin bundan sonraki bölümünde bu rehberi kullanabilecek her kişi için “kurum” terimini kullanacağız.

Ötenazi nedir?

Ötenazi terimi, Yunancada “güzel” ve “ölüm” manalarına gelen “eu” ve “thantos” kelimelerinden gelmektedir. Böylece havyan bireyler için bir dizi kriter arasında ötenazinin en iyi seçenek olduğu durumlarda, o hayvana olabildiğince insancıl bir ölüm sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu kriterler öncelikli olarak, hayvanların, mevcut ve gelecekteki refah durumuyla bağlantılı olmalıdır.

Ötenazi yöntemi ile ölümün insancıl olduğunu temin eden dört başlıca kriter vardır. Yöntem:

1. acı ve ağrıyı en aza indirmelidir
2. ardından ölümün geleceği bilinçsizliğe hızlı şekilde ulaşmalıdır
3. korku ve ıstırabı en aza indirmelidir
4. güvenilir ve geri dönüşümsüz olmalıdır

Neden Ötenaziyi Göz Önünde Bulunduralım?

Ötenazi kararı, hayvan refahı değerlendirmeleri arasında sadece olası seçeneklerden bir tanesidir. Kuruluşlar, ötenazi yapmaya karar vermeyi amaçlamazlar. Kurumlar, hayvan refahı problemleri olup olmadığını ve yardımcı olmak için yapılması gerekenleri teşhis eder. Sorumlu olduğunuz bir hayvan (bakımınız dâhilinde, çalışma takvimizinde ya da çalışma takviminizin potansiyel alanı içindeki) bir müdahalede bulunmadığında fiziksel, davranışsal ve/veya psikolojik problemler yaşıyorsa ya da böylesi sorunlardan kaçınılmaz biçimde acı çekiyorsa; bu hayvana yardım etmek en iyi yol haritasını belirmekle sorumlusunuz.

Ölüm, her hayvan için kaçınılmazdır. Fakat ölüme giden süreçte acı çekmek, daima kaçınılmaz değildir ve insan müdahalesiyle ortadan kaldırılabilir. Hayvan refahı bakış açısına göre bir hayvanın acı çekmesi etkili biçimde azaltılamıyor ya da önlenemiyorsa, hayvanın hayatını insancıl biçimde sonlandırmak, hayvan için seçenekler içinde en iyisi olabilir. Bu kolay bir karar değildir ve eğer ötenazi etkin biçimde kullanılacaksa; ortada, ötenazinin gereğine uygun olarak seçildiğini ve insancıl biçimde uygulandığını temin etmek için kanıta-dayalı belirgin bir politika ve yöntem olması gerekmektedir.

Hayvan Refahı Aracı Olarak Ötenazi

Ötenazi yapmaya ve bunun koşuluna karar vermek varılması oldukça güç bir hüküm olabilir. Bazı durumlarda bu karar nettir. Mesela kanun, bir tavşana, hastalık yayılmasının önlenmesi için ötenazi uygulanması gerektiğini söylediği durumda. Ama birçok durumda ötenazi kararı vermek bu kadar kolay olmayacaktır. Her kurum farklı koşullarda görev yapmaktadır ve dolayısıyla ötenazinin hangi koşullarda uygun olacağına dair kararı dikkatli biçimde vermek o kurumun kendine ait olacaktır. Ötenazi yapma ve hangi durumda ötenazi yapılacağına dair kararınız bir takım faktörlere dayanacaktır. Bunlar temel olarak, bir hayvanın makul derece kaliteli bir hayata sahip olması için kurumunuzun yeterli finansal kaynakları, çalışan kaynağı, tesis ve veteriner uzmanlığı olup olmadığıdır. Hayat kalitesi görece bir terim olduğundan hayvan ihtiyaçlarını aşağıdaki “beş refah ihtiyacı” açısından düşünmek yararlı olabilir.

Beş refah ihtiyacı

1. Uygun ortam ihtiyacı
2. Uygun beslenme ihtiyacı
3. Normal davranış biçimi sergileyebilme ihtiyacı
4. Diğer hayvanlarla birlikte ya da onlardan ayrı olarak barınma ihtiyacı
5. Hastalık, yaralanma, acı ve ıstıraptan korunma ihtiyacı.

Altının çizilmesi gereken bir nokta, bir hayvana bu beş ihtiyacı karşılama “erişimi” sağlamak, hayvanın iyi bir refahtan fayda göreceğini garanti etmeyebilir. Bu maddeler sadece refah ihtiyaçlarını değerlendirmek için bir çerçevedir. Eğer bu minimum ihtiyaçlar karşılanamıyorsa, ihtiyaçların karşılanması için standartların nasıl yükseltilebileceğini değerlendirmelisiniz. Eğer bu mümkün değilse, o zaman ötenazi bir refah seçeneği olarak düşünmek zorunlu olabilir.  Bazı durumlarda, ötenaziyi meşrulaştırmak için beş refah ihtiyacından gereğince ödün verilebilir. Örneğin:

Toplumda: Hayvanlar sorumlu şekilde bakılmazlarsa ıstırap ve acı çekebilir. Mesela sokakta dolaşırlarken yaralanır veya uygun olmayan diyet sonucunda yetersiz beslenirlerse. Bazı çevrelerde makul fiyatlı, erişilebilir veteriner hizmeti bulunmayabilir ve bu durum da hastalık ve yaralanmaların tedavisiz ve müdahalesiz kalacağı manasına gelir ve ciddi ıstıraba neden olabilir.

Barınaklarda: Uzun süre barınaklarda tutulan hayvanlar hastalığa ve bazen ihmale maruz kalabilir ve uzun süre uygun olmayan ortamda barınmaktan dolayı zamanla davranış bozuklukları göstereceklerinden yuvalandırılmaları ciddi biçimde zorlaşabilir.

Ötenazi konusundaki konumunuz ne olursa olsun konuyu bilgilendirilmiş ve istişari tarzda enine boyuna düşünmeniz önemlidir. Kedi ve köpeklerle çalışma programı sorumluluğuna sahip bir kurum olarak kararınızı politika ve talimatlarınızla tutarlı biçimde savunabilmeniz ve açıklayabilmeniz de son derece önemlidir. Eğer belirli bir hayvan için ötenazi eldeki en iyi seçenek değilse o hayvanın refahını koruyabilmek için alternatif bir yol izlemek durumunda olacaksınız.

Ötenazi Politikasına Sahip Olmak Neden Elzemdir?

ICAM Koalisyonu, hayvanlarla çalışan kurumların, zamanı geldiğinde bilinçli ve destekli karar verebilmesi için, sorumlu oldukları hayvanlar kapsamında ötenazi politikasını enine boyuna değerlendirmiş ve bu politikayla uzlaşmış olmasının elzem olduğuna inanır. Hayvan bakımı, havyan kurtarması ve hayvan nüfus yönetimi programlarının geniş bir yelpazede işlediğini ve her özel durum için önceden belirlenmiş bir ötenazi kriteri sağlamanın mümkün olmadığını anlıyoruz. Bu yüzden bu rehber size ötenazi politikanızın tam olarak neleri içermesi gerektiğini söylemeyecek fakat özel durumunuz için hayvan refahı ilkeleri üzerine kurulu bir ötenazi politikası geliştirebilmenizde size yardımcı olacaktır.

Ötenazi politikası neden faydalıdır

 Ötenazi politikasının geliştirilmesinde ilgili olan bütün taraflar ötenazi için gerekli sebepleri kabul eder ve anlar ve böylece bakımlarından sorumlu oldukları hayvanlara karşı en iyi hizmeti sürekli olarak sağlayabilirler.
 Ötenazi kararının doğru durumda, doğru zamanda ve doğru yöntemleri kullanarak verilmiş olduğunu temin eder ve böylece olabilecek en iyi refahı etkin kılar.
 Öznel karar alma ihtiyacını azaltır ve böylece karar alma sürecindeki kişilerin stresini azaltarak çalışanlar arasında olası uyuşmazlığı azaltır.
 Yazılı olarak hazır bulundurulabilir; böylece yönetim, personel ve toplumun üyeleri gerekli her an buna başvurabilir.
 Personelin eğitilebileceği bir standart sağlar.
 Düzenli olarak gözden geçirilebilecek ve güncellenebilecek bir standart oluşturur; ötenazi politikası, personelin başlangıçta geliştirmesinin ve uygulamalarını izleyerek ve gerekliyse geliştirerek dâhil olmaya devam etmelerinin teşvik edildiği “canlı” bir doküman olmalıdır.


Örnek olay çalışmaları

Hırvatistan

Bir hayvan barınağı, veteriner hekim ötenazi önerip personelden bazı kişilerin buna karşı çıkması sonucu sorunlar yaşandığını rapor etti. Veteriner hekim, eğer acı çekiyorsa bir köpeği bu şekilde hayatta tutmanın zalimlik olduğunu söylerken, personel “hayvanların yaşayıp ölmelerinde insan kararı olmamalıdır” şeklinde düşünüyordu. Bu uyuşmazlık, barınağın, tarafların önceden okuyup anladığı belli bir ötenazi politikası olsaydı önlenebilirdi.

Kıbrıs

Bir hayvan refahı kuruluşu, insanların, hayvanları, kurtarma merkezlerine getirmelerinin, insanlarda, barınakların hayvanlara ömürlük yuva garanti ettiği yönünde düşünce oluşturduğunu bildirdi ve şöyle devam etti: “Fakat barınağa alınan hayvanların sayısı düşünüldüğünde, hayvanlara ömür boyu sürecek barınma sağlamamız mümkün değil. Bu yanlış anlaşılma, bize getirilen bütün hayvanları öldürdüğümüz şeklinde olumsuz medya ilgisine, sözel ve fiziksel tacize maruz kalmamıza neden oldu.”Kurum, ötenazi için karar ve nedenlerini açıkladıklarında gelen eleştirilerin azaldığını gördü.

Brezilya

Hayvan barınağı personeli, bir ötenazi politikasına sahip olmanın, “duyguyla değil mantıkla” çalışmalarını sağladığını bildirdi.Çeviri: earthlings dünyalı


Çevirmenin Notu: Bu çeviriyi yaparken, metnin -öldürme ve soykırımı uygun (yumuşak) kelime ve ifadelerle öldürme ve soykırımın hayvanın faydası için yapıldığına okuru ikna eden; öldürme ve soykırımı normalleştiren- biçimini ICAM’in ötenazi politikalarının kendi sunuş biçimlerini göstermek amacıyla korudum. Bu amaç dışında, “insancıl bir ölüm sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız.” gibi ifadelerdeki ölümü “insancıl”laştıran yumuşak dili bu şekliyle aktarmam etik olarak mümkün değildir.

Metinde sıkça hayvanlar için ötenazi terimi kullanılmıştır. Ötenazi ancak bireysel karar sonucu uygulanan bir eylemdir. Başkalarını öldürmenin adına “ötenazi” demek, cinayeti kavramsal olarak ortadan kaldırıp, “öldürme” eylemini “iyi” bir şeymiş gibi gösterme çabasıdır.

Kaynak: http://earthlingsdunyali.blogspot.com.tr/2015/03/icam-uluslararas-yoldas-hayvan-yonetimi_1.html

http://www.icam-coalition.org/default.asp

Tawşi der ki;  Bu örgütü savunan, Türkiye'ye davet eden, girişini onaylayan, burada toplantı yapmasını destekleyen herkes birer suçludur, Allah'ın yarattığı canlıları öldürmek günahtır,  asla böyle katillere inanmayın, mahallenizdeki hayvanlara ilanla yuva bulun, öldürülmelerine asla izin vermeyin, onlar bizim can dostlarımızdır. İstanbul Cevahir Otel'e de yazıklar olsun, herşey para değildir!Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.