"Ağrım olsa bağıramam, aslan görsem kaçamam, kuyruğu ne de tatlı dersiniz ama avcı vurunca afiyetle yersiniz, çok da üşüdüm, kürkümü geri verseniz.. Tavşanım ben, keşke dostum olsan sen.." (Tawşi)

27 Mart 2012 Salı

TAVŞAN HASTALIKLARI


TAVŞANLARDA STRES                 

                   Stres, tavşanlarda hastalıkların ortaya çıkmasında en önemli şeydir. Bu sebeple tavşanınızı hastalıklardan korumanın ilk şartı; tavşanınız için gerekli olan uygun olan yaşam ortamını sağlamaktır. Hijyenik bir yaşam alanı, uygun beslenme ve uygun çevre sıcaklığının sağlanması ile birlikte kemirme ihtiyacının mutlaka karşılanması gerekmektedir. Ayrıca tavşanınızı çevredeki hasta tavşanlarla bir araya getirmekten kesinlikle kaçınmalısınız. Veteriner hekiminizin önereceği aralıklarla yapılan düzenli kontroller, gerekli iç ve dış paraziter tedaviler ile tavşanınızın ihtiyaç duyduğu diğer bakımlarının yapılması, tavşanınızı hastalıklardan büyük ölçüde uzak tutacaktır.

                   Tavşanların sosyal canlılar olduğunu unutmamalısınız. Eğer bir tavşana sahipseniz, onunla ilgilenmeli, ona zaman ayırmalı ve rahatça haraket edebileceği, oynayabileceği yeterli genişlikteki bir ortamı ona hazırlamalısınız. Tabiki bu arada tavşanlar için kemirmenin zorunlu bir ihtiyaç olduğunu göz önüne alarak, eğer tavşanınızı evinizin içinde serbest bıraktıysanız tavşanınızın ve evinizdeki eşyaların sağlığı için onu mutlaka gözlem altında tutmalısınız. Özellikle elektrik kablolarını kemirmek tavşanlar için hayati tehlike yaratabilir. Bir kafese kapatıp sadece yemini ve suyunu vererek asla tavşan beslememelisiniz. Bu şekilde hapis hayatı yaşayan bir tavşan mutlu bir tavşan değildir, stres altındadır ve hastalıkların ortaya çıkması çok daha kolaydır.(STRESS IN RABBITS
           Stress is the most important thing in the emergence of diseases in rabbits. Thus each patient tavşanınızı first condition required for the rabbit to ensure suitable living environment. Hygienic living space, along with proper nutrition and gnawing need to ensure appropriate environmental temperature must be met. In addition, bringing together tavşanınızı surrounding the patient must abstain from rabbits. Regular veterinary checks at intervals recommended by the necessary internal and external parasite treatments with any other required maintenance of tavşanınızın, tavşanınızı largely keeps the disease.
           Remember that rabbits are social creatures. If you have a rabbit, are more concerned with him, he should devote time and can move freely, it must prepare an environment sufficiently large to play. An essential requirement for the rabbits to gnaw on in the meantime of course taking into consideration that, if you leave tavşanınızı tavşanınızın free in your home and look after him under observation for the health of your home, keep your belongings. Life-threatening, especially for rabbits gnaw electrical cables. Never give a rabbit cage and not feed off and feed and water only. In  this way, a rabbit who lives in a prison is not a happy bunny, and disease emergence is under stress is much easier.)


ZOONOZ HASTALIKLAR
                   Zoonoz hastalıklar denilen ve hem tavşanlarda hemde insanlarda görülebilen bazı hastalıklar vardır. Zoonoz hastalıkların başlıcaları; tüberküloz, tularemi, toxoplazmozis, listeriyozis, tripanozomiyazis, pseudotüberküloz hastalıklarıdır. Bu hastalıkların bulaşmasında, özellikle fare ve sıçanlar ile sağlıklı tavşanların bu hastalıkları taşıyan tavşanlarla bir araya getirilmesi önemli rol oynar. Genel hijyenik tedbirleri aldığınız ve evinizde fare yada sıçan bulunmadığı taktirde çok fazla endişelenmenize gerek yoktur. Kuduz hastalığı da zoonoz bir hastalık olmakla birlikte, tavşanınızın kuduza yakalanması için kuduz hastalığına yakalanmış bir hayvan tarafından ısırılması gerekmektedir. Yabani tavşanlar kuduz hastalığı için risk taşıyabilse de, evimizde beslediğimiz tavşanlar için bu risk son derece azdır.

(ZOONOTIC DISEASES
                The so-called zoonotic diseases, and there are some diseases that can be seen in humans and rabbits both. Major zoonotic diseases, tuberculosis, tularemia, toxoplasmosis, listeriyozis, tripanozomiyazis, pseudotüberküloz diseases. Transmission of these diseases, in particular rabbits, mice and rats and healthy rabbits with the bringing together an important role in these diseases. General hygienic measures, and in your home that you do not need to worry too much if there is a mouse or rat. Although rabies a zoonotic disease, rabies your bunny be bitten by an animal to achieve rabies caught. risk for rabies in wild rabbits, the rabbits are feeding at home, this risk is extremely low.)TAVŞANLARDA İSHAL


1- Tavşanlarda Besleme Hatalarına Bağlı Olarak Gelişen İshaller :

                     Tavşanların günlük diyetlerinin %3 oranında selüloz içermesi durumunda ishal gözlenirken, selüloz oranı %6 olduğu durumlarda selüloz eksikliğine bağlı ishaller gözlenmez. İshal riskini azaltmak için tavşanınızın besinleri içerisindeki selüloz içeren lifli gıdaların çok ince kıyılmış olmaması ve günlük diyetinin %6-10 u oranında selüloz içermesi gerekmektedir.Tavşanınız için selüloz takviyesi olarak kullanabileceğiniz en uygun yemler kuru yonca ve samandır. İşlenmemiş lifli gıdaların büyük kısmı sindirilmemiş olarak kalır ve bağırsakların sağlıklı çalışması için önemlidir.

                      Tavşanınızın diyetindeki selüloz içeren lifli gıdaların az, sindirilebilir karbonhidrat ve protein miktarının fazla bulunması; sindirim sisteminin haraketliliğinin azalmasına, körbağırsaktaki amonyak seviyesinin artmasına ve pH'ının değişmesine sebep olarak bağırsak iltihabının oluşmasına ortam hazırlar ve sonuçta tavşanlarda ishal gözlenir.
Tavşanınızın beslenme tarzındaki ani değişikliklerde ishale sebep olabilir. Özellikle hiç alışkın olmadığı besinleri bir anda fazla miktarda tüketmesi tavşanınızı risk altına sokar. Alışkın olmadığı farklı gıdaları tavşanınızına verirken mümkün olduğunca ani değişikliklerden kaçınmalısınız. Bu tür gıdaları başlangıçta çok az miktarda verip, zamanla yavaş yavaş miktarını arttırarak tavşanınızı alıştırmanız gerekir.
                        Sütten kesilen tavşan yavrularına verilecek gıdaların nem oranı çok düşük olmalıdır. Bunun nedeni yine körbağırsaklarında bulunan mikroorganizma topluluğu ile ilişkilidir. Yüksek nem içeren gıdalar tavşanların sekumlarında daha farklı mikroorganizmaların gelişmesine sebep olmakta ve istenilen mikro flora düzeyi gelişememektedir. Bunun sonucunda tavşanlarda ishal gelişmektedir. Özellikle genç yaşlarda beslenme bozukluğuna bağlı gelişen ishal olgularında, yavruların kurtulma şansı çok düşüktür. Bu sebeple sütten kesimden sonra nem oranı çok düşük kuru ot (kuru yonca-kuru saman) ve pelet yem verilmesi gerekmektedir.
                      Tavşanların beslenmesinde diğer bir noktada onlara sebze ve meyve vermenin zamanıdır. Bu besinler sulu gıda olduklarından sebzelerin 3 aylık, meyvelerin ise 6-7 aylık yaştan önce verilmeleri uygun olmaz. Çünkü sindirim sisteminin gelişimi tam olarak gerçekleşmemiştir.
                      Tavşanınız çok küçükse ve yeterince anne sütü ememediyse, yavrunun süt ihtiyacı var diye inek sütü verilmemelidir. Çünkü inek sütü ile tavşan sütü içerik açısından büyük farklılıklar içerir ve bu farklılıklar yavru tavşanlarda ishale sebep olur.


(DIARRHEA IN RABBITS
1 - Power Failure in Rabbits induced diarrhea:
             
Diarrhea if the rabbits were observed daily diets containing 3% cellulose, cellulose 6% of the cases where diarrhea is observed due to the lack of cellulose. To reduce the risk of diarrhea tavşanınızın absence of very finely chopped-fiber foods that contain nutrients and fiber in the daily diet contains 6-10% at the ratio of cellulose fiber supplement use as the most suitable for gerekmektedir.Tavşanınız alfalfa forage and hay.
Most of the undigested remains of unprocessed high-fiber foods is important for healthy work and intestines.
              Your rabbit
 diet containing cellulose-fiber foods are less, have more than the amount of digestible carbohydrates and protein, the digestive system, reduce haraketliliğinin, körbağırsaktaki increase the level of ammonia and the formation of pH causes changes in the environment as a bowel inflammation, and ultimately prepares the diarrhea observed in rabbits. Abrupt changes in diet can cause diarrhea Tavşanınızın style. Not at all accustomed to consume large amounts of nutrients, especially at a time puts tavşanınızı risk. Not accustomed to sudden changes in different foods should be avoided as much as possible while tavşanınızına. These types of foods initially give a very small amount, gradually increasing the amount of time to familiarize your rabbit.

              Given to rabbits weaned pups should be very low moisture content of foods. The reason for this is related to the microorganism community in körbağırsaklarında. The development of different microorganisms in foods with high moisture content in bringing about the desired rabbits sekumlarında level gelişememektedir micro-flora. It develops as a result of diarrhea in rabbits. Especially in cases of diarrhea due to malnutrition at a young age, very low chance of surviving offspring. For this reason, a very low moisture content of hay after weaning (dry alfalfa-dry straw) and pellet feed should be given. Feeding the rabbits at a point other fruits and vegetables to give them time. These foods are vegetables, juicy food, 3 months is given before the age of 6-7 months is not appropriate fruits. Because the development of the digestive system is fully realized.  Ememediyse rabbit is very small and not enough breast milk, cow's milk should not be called puppy needs milk. Because the rabbit's milk with cow's milk contains large differences in terms of content, and these differences can cause diarrhea, baby rabbits.)

2- Tavşanlarda Hastalıklara Bağlı Olarak Gelişen İshaller :

                       Bu tür ishaller; bakteriler, virusler, parazitler veya protozoonlar gibi hastalık etkenleri tarafından oluşturulurlar. Bu tür hastalıkları engellemenin ilk yolu yukarıdaki beslenme hatalarını yapmamaktır. Çünkü tavşanınızın bağırsaklarında hastalık oluşturabilecek bakteriler bulunsa bile, çoğalmaları için uygun ortam oluşmadığı sürece hastalığa sebep olamazlar. Beslenme hataları, tavşanınızın bağırsaklarındaki yararlı mikroorganizmaların sayısının azalmasına ve zararlı mikroorganizmaların üremesi için gerekli olan ortamın hazırlanmasına sebep olurlar. Ayrıca tavşanınızı stresten uzak tutmak, hasta tavşanlarla bir araya getirmemek ve düzenli aralıklarla tavşanınızı veteriner hekiminize götürerek paraziter tedavilerini ve genel kontrollerini yaptırmak, bu tür hastalıklardan büyük oranda tavşanınızı koruyacaktır.


(2 - Disease in rabbits induced diarrhea:
           This type of diarrhea bacteria, viruses, parasites, or protozoa are produced by factors such as disease. Above the first way to prevent this type of nutritional diseases yapmamaktır errors. Tavşanınızın bacteria in the intestines, because even if the disease pose, do not cause disease until there is a suitable environment for multiplication. Nutritional errors, reduction in the number of microorganisms beneficial and harmful microorganisms tavşanınızın the gut that is required for growth, causing the preparation of the environment. Also keep away from stress tavşanınızı, sick rabbits tavşanınızı veterinarian on a regular basis bringing together the realized and the overall control of parasitic treatment and to have such diseases remain largely your rabbit.)


TAVŞANLARDA TÜY YUTMA

(Tavşanların Mide ve Bağırsaklarının Tüy Yumakları İle Tıkanması - Trikobezoar)

                 Tavşanların temizlenmek için kendilerini yalamaları sonrasında yuttukları tüyler, mide ve bağırsaklarında birikerek trichobezoar denilen kıl yumaklarını oluşturur. Özellikle tüy değiştirme dönemlerinde tüylerin yutulması ihtimali daha fazladır. Tavşanlar kusamadıkları için bu tüyleri kusarak çıkartamazlar, ancak dışkıları ile çıkartabilirler. Tüylerin dışkı ile atılabilmesi için bağırsaklardaki besinlerin su oranı ve sindirim sisteminin haraketliliği çok önemlidir. Eğer tavşanınız yeterli miktarda su alamaz ise; bağırsaklarındaki besinler yeterince sulandırılamayıp kuruyacak, tüyler birbirine kaynaşıp sindirim sistemini tıkayarak içindeki gıdaların haraketliliğini azaltacak ve sonuçta tıkanmalara sebep olacaktır.
                 Mide tıkanmasının en önemli sebebi uygun olmayan beslenmedir. Tavşanınızın diyeti, yüksek oranda selüloz, çok fazla olmayan karbonhidrat oranı ve yeterli miktarda su içeriyorsa, sindirim sistemi iyi çalışacaktır. Ancak tavşanınızın diyetindeki karbonhidrat oranı çok fazla ve selüloz oranı düşük ise sindirim sisteminin hareketliliği normalin altına düşer. Özellikle pelet halinde satılan konsantre tavşan yemleri bu gruba girer. Tavşanların sindirim sistemindeki hareketliliğin azalmasının en önemli sebeplerinden biriside, tavşanınızı sadece yüksek oranda karbonhidrat ve düşük oranda selüloz içeren bu pelet yemlerle beslemektir.
                 Tavşanlarda tüy topu ve yün yumağının oluşumu sıklıkla gözlenir.Tavşanlarla uğraşan veteriner hekimlerin giderek artan sayıdaki görüşüne göre; bu birincil hastalık değildir. Bunun anlamı; esas problem midede tüy birikimi olması değil, mide ve bağırsak hareketlerinin yavaşlamasıyla birlikte, mide ve körbağırsak içeriğinin su kaybederek sertleşmesidir. Bu nasıl olur? Bu durumu anlamak için tavşanların sindirim sistemi fizyolojisine bakmaya ihtiyacımız var. Tavşanların diyetindeki sindirilemeyen lifler, sindirim kanalını hareket ettirir ve içeriğindeki gıdaların ilerleme hızını arttırır. Sindirilemeyen liflerin yeterli miktarda olmaması durumunda sindirim sistemindeki hareketlilik azalabilir.
Tavşanların sindirim sistemi içerisindeki gıdalar, sindirim sisteminin çalışma hızını değiştirecek ve mide ile körbağırsağın hangi hızda boşalacağını etkileyecektir. Eğer tavşanınızın diyetinde çok az sindirilemeyen lif bulunursa hareketlilik azalacak ve mide ile körbağırsak yavaşça boşalacaktır. Midedeki doluluk hissi sebebiyle sonunda tavşan yemeyi ve içmeyi olabildiğince azaltır. Sindirim sistemine gıda girişi olmadığında hareketlilik durma noktasına kadar yavaşlar. Su, vücut için hala bir ihtiyaçtır ve mide ile körbağırsak içeriğinden emilerek bu ihtiyaç giderilmeye çalışılır. Tavşanın daha uzun süre beslenememesi, daha fazla su kaybetmesine ve mide ile körbağırsak içeriğinin kuruyarak daha fazla sertleşmesine neden olur. Sonuçta bir kısır döngü oluşur. Buna ek olarak diyet çok fazla protein ve nişasta içeriyorsa sonuç bir felaket olabilir. Diyet protein ve/veya nişasta yönünden çok zenginse körbağırsak pH 'ının değişmesine ve buna bağlı olarak buradaki mikroorganizma türlerinin artmasıyla sonuçlanabilir. Körbağırsaktaki sindirime yardımcı olan faydalı mikroorganizmalar, toksin üreterek ölüme sebep olabilecek Clostridium spiriformes gibi mikroorganizmalarla yer değiştirebilir.
                 Özetle, bu durumun nedeni mide içinde tüy bulunmasından ziyade daha çok sindirim sistemi hareketliliğinin bozulmasından kaynaklanır ki bu durum mide ve körbağırsak içeriğinin sertleşmesiyle sonuçlanır. Eğer problemin altında yatan sebebi doğru anlayamazsak bu durumun yeniden oluşması kaçınılmazdır. Sertleşmiş mide veya körbağırsak içeriğine sahip tavşanlar nasıl hareket ederler. Tavşanlar yemeyi ya aniden durdurur yada belirli bir zaman içerisinde gittikçe azaltarak durdururlar. Dışkılamaları gittikçe azalır, sonra tamamen durur. Bu tavşanlar yemeyi durdurduktan sonra sıklıkla çevredeki olaylara gösterdikleri tepkilerde artış gözlenir. Bir nevi alarm durumundadırlar. Kafes tabanındaki gazeteler, ahşap malzemeler veya tahtaları yemek isteyebilirler ama ağızlarına aldıkları bu cisimleri geri çıkartırlar. Bazı tavşanlarda belirtiler daha hafiftir. İştah azalması yanında puding benzeri dışkı görülür. Sonuçta bu tavşanlar tedavi edilmedikleri takdirde ciddi şekilde hastalanabilirler ve ölebilirler.
                  Azalmış sindirim sistemi hareketliliğinden kaynaklanan sertleşmiş mide içeriği nasıl tedavi edilir? İlk olarak, herhangi bir tedaviye başlamadan önce tavşanınıza veteriner hekiminiz tarafından ayrıntılı bir fiziksel muayene yapılması çok önemlidir. Veteriner hekiminiz size tavşanınızın röntgen filmini çektirmenizi veya laboratuar tahlilleri yaptırmanızı önerebilir. Durumun bir sertleşme problemi olduğunun anlaşılmasından beri amaç tavşana kaybettiği suyu yeniden kazandırmaktır. Bu, hem dolaşım sistemi yoluyla hem de ağız yoluyla birlikte yapılır. Sıvılar serum şeklinde deri altı veya damar içi olarak verilebilir. Aynı zamanda günde 2 veya 3 kere yüksek lif içeren sıvı gıdalar, şırınga veya naso-esophageal tüp yoluyla verilmelidir. Ağız yoluyla beslenme şeklinde ezilmiş tavşan yemleri veya alfalfa bitkisi tozu, mikserden geçirilmiş yeşil yapraklı bitkiler ile bir oral elektrolit solüsyonu karıştırılabilir. Aynı zamanda sindirim sistemini hareketlendirmek için ilaçlar veya ağrı kesicilerde kullanılabilir. Bu hastalıkta antibiyotik kullanmak nadiren gereklidir ki; kullanıldığı taktirde zaten risk altında olan sindirim sisteminde daha fazla karışıklığa neden olabilir. Laksatif ve enzimleri kullanmak gerekli değildir.Hiç bir çeşit enzim (ananas, papaya ve pankreas enzimleri) gerçekten tüyleri çözmez. Bu problemin çözümündeki gerçek anahtar, mide-körbağırsak içeriğinin su oranını arttırmak ve sindirim sistemi hareketliliğini tekrar sağlamaktır.
                  Mide- körbağırsak sertliği oluşan pek çok tavşan, yemeleri için seçilmiş yeşil yapraklı bitkiler verildiği takdirde kendi kendilerine bu problemi halledebilir. Bu hastalığa yakalanan tavşanların büyük kısmı, ağırlıklı olarak pelet yemle beslenen ve çok az ya da hiç saman yemeyen tavşanlardır. Onların yeşil yapraklı bitkiler yemeleri ve iyi kalitede saman ya da kuru otla beslenmelerinin iyileşmelerinde çok önemli bir rolü vardır. Bu hastalıkta cerrahi müdahaleye nadiren mecbur kalınır.
                 Tavşanlarda yiyememeye neden olan diğer sindirim sistemi hastalıkları; diş hastalıkları (diş kökü apseleri, aşırı uzamış dişler), bağırsakların yabancı cisimlerle tamamen ya da kısmen tıkanması, ameliyat sonrası oluşan yapışmalar, bağırsak parazitleri, zehirler (kurşun gibi) ve diğer sistemik hastalıklardır. Bağırsak kanalının tamamen tıkanması acil müdahale gerektiren bir durumdur ve en kısa zamanda cerrahi müdahale önerilir. Bağırsak tıkanıklığı olan tavşanlar çok durgundurlar ve karınları ağrılıdır. Tanımlanan tedavilere başlanmadan önce tavşanınızın tüm problemlerinin veteriner hekiminiz tarafından ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesi çok önemlidir.
INGESTION RABBIT HAIR(Obstruction of rabbits with the spheres of hair on the stomach and guts - Trichobesoar)Clean up after themselves for the rabbits to devour yalamaları feathers, accumulate in the stomach and intestines called trichobezoar creates hair yumaklarını. Especially during feather hair ingestion is more likely to change. Feathers, which might bleed to kusamadıkları çıkartamazlar rabbits, but with their droppings can. The water content of nutrients in the intestines, to remove the feathers in the faeces and digestive system is very important haraketliliği. If the rabbit is not enough water; gut sulandırılamayıp enough dry food, feathers together haraketliliğini kaynaşıp foods in the digestive system to reduce clogging and ultimately will lead to blockages.Nutrition is the most important cause of obstruction of the stomach is not appropriate. Tavşanınızın diet, high fiber, non-carbohydrate ratio and a sufficient amount of water contains a lot of the digestive system will work well. However tavşanınızın diet low in carbohydrates and cellulose is much reduced below normal motility of the digestive system. Rabbit pellet feed concentrate sold in particular fall under this group. One of the most important cause of reduced activity in the digestive tract of rabbits, tavşanınızı with only a high cellulose and low in carbohydrates to feed the pellet feed.The formation of the ball is a ball of feathers and wool rabbits often in the opinion of a growing number of veterinarians engaged in gözlenir.Tavşanlarla this is not the primary disease. This means that the main problem is the accumulation of a feather, not the stomach, slowing the stomach and bowel movements, hardening of the stomach and losing water to the contents of the cecum. How does this happen? To understand this situation, we need to look at the physiology of the digestive system of rabbits. Fibers are indigestible diet of rabbits, and the content of digestive tract moves food increases the rate of progress. In the absence of a sufficient amount of non-digestible fiber mobility in the digestive tract can be reduced.Foods in the digestive system of rabbits, with the digestive system and stomach körbağırsağın change the operating speed will affect the speed at which boşalacağını. If very little indigestible fiber found tavşanınızın diet will decrease the mobility of the cecum and the stomach and slowly emptied. At the end of a feeling of fullness in the stomach due to eating and drinking as possible reduces the rabbit. Mobility in the absence of food input to the digestive system slows to a halt. Water is still a need for the body of the cecum contents of the stomach and is absorbed and is trying to resolve this need. Rabbits fed for a longer period of time, more and more water loss and dry out more hardening causes the contents of the stomach and caecum. The result is a vicious cycle. In addition, the diet contains too much protein and starch may be the result of a disaster. Dietary protein and / or starches of the cecum too rich in terms of pH change, and consequently where beam which can result in increased microbial species. Körbağırsaktaki beneficial microorganisms that aid in digestion, toxins that can cause death by producing microorganisms such as Clostridium spiriformes be replaced.In summary, the presence of feathers in the stomach rather than the cause deterioration of the digestive system caused by the mobility of the cecum contents of the stomach and that the situation will result in hardening. If you can not understand the reason behind the problem occurs again, this situation is inevitable. Caecum contents of the stomach or how to act with hardened rabbits. Rabbits eat or stop suddenly or gradually reducing, stopping within a certain time. Stools gradually decreases, then stops completely. Response of rabbits to events surrounding this increase is often observed after stopping to eat. A kind of alarm are required. Cage the base of the newspapers, wood materials or boards may wish to eat, but these objects back to their mouths, turn out. Some rabbits symptoms more mild. Loss of appetite is seen next to the pudding-like stools. Ultimately, this can become seriously ill and may die if not treated rabbits.Decreased motility of the digestive tract caused by stomach contents hardened How is it treated? First, any further treatment, a physical examination by a veterinarian tavşanınıza before is very important. Your veterinarian may recommend you take out tavşanınızın laboratory tests or x-ray film çektirmenizi. Since the purpose of understanding the situation that a rabbit erectile dysfunction and restoring lost water. This, via the circulatory system as well as with oral administration is made. Serum in the form of liquids can be given as subcutaneous or intramuscular injection. At the same time 2 or 3 times a day of liquid foods containing high fiber, should be given by syringe or naso-esophageal tube. Rabbit feed or alfalfa plant nutrition through the mouth in the form of powder, crushed, mixer passed an oral electrolyte solution can be mixed with green leafy vegetables. At the same time, drugs or pain relievers can be used to stimulate the digestive system. This disease is rarely necessary to use antibiotics that, already at risk if used in the digestive tract may cause further confusion. And the enzymes necessary to use some sort of laxative değildir.Hiç enzyme (pineapple, papaya and pancreatic enzymes) really does not solve the hairs. The real key in solving this problem, increase the rate of stomach and digestive system, the mobility of the cecum contents again, to provide water.Many of the stomach-caecum hardness rabbits, chosen to eat on their own if given the green-leaved plants can handle this problem. The majority of rabbits caught this disease, mainly fueled by pellets and feeding the rabbits do not eat very little or no hay. They eat green leafy plants with straw or dry grass and good quality food in there is a very important role to heal. Surgical intervention is rarely forced to stay in this disease.Other digestive system diseases that cause you can not eat rabbits, dental disease (tooth root abscesses, excessive elongated teeth), in whole or in part with foreign substances, obstruction of the intestines, postoperative adhesions, intestinal parasites, poisons (such as lead) and other systemic diseases. Complete blockage of the intestinal canal, and a condition that requires emergency response recommended surgery as soon as possible. Rabbits with intestinal obstruction, static and bellies too painful. All problems are defined by your veterinarian before starting treatment tavşanınızın is very important to be examined in detail.


TAVŞANLARDA KULAK UYUZU
                    Kulak uyuzu tavşanlarda yaygın olarak görülmekte olup, etkeni Psoroptes cuniculi'dir. Tavşandan tavşana hastalığın bulaşması direk temas yoluyla olur. Kulak katmanlarında tahriş, sulanma ve kabuklanmaya sebep olur. Hastalık öncelikle kulak içinden başlar ve yukarı doğru yayılır.
                   Tavşanın kulaklarında gri beyaz akıtıya sebep olur. Deri yüzeyi nemli kızarık ve ağrılıdır. Şiddetli kaşıntı ve huzursuzluk görülür. Tavşanlar baş ve kulaklarını sallar, kulağını kaşır yada ısırabilir. Hastalığın etkisiyle tavşanların kulakları kalınlaşır. Tedaviye başlanmadığı taktirde hastalık orta kulağı ve sinir sistemini de etkileyebilir. Vücut direnci zayıf olan tavşanlarda kulak dışındaki vücudun diğer bölgelerinede uyuz etkeni yayılabilir.
SCABIES RABBIT EAR

Ear scabies is commonly found in rabbits, Psoroptes cuniculi'dir factor. Transmission of the disease is through direct contact with rabbit to rabbit. Layers of ear irritation, tearing and crusting causes. The disease begins primarily in the ear and spreads upward. Gray and white rabbit ears akıtıya causes. Red and painful skin surface moist. Seen in severe itching and discomfort. Shakes head and the ears of rabbits, or bite his ear pavilion. The effect of the disease thickens the ears of rabbits. Başlanmadığı treatment if the disease can also affect the middle ear and the nervous system. Rabbit ear with a weak body resistance of the body other than the cause of scabies can spread to other places.PASTÖRELLOZİS

                      Tavşanlarda Pasteurella türü bakterilerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Tavşandan tavşana bulaşma direk temas, solunum yolu veya hasta tavşanların kullandığı malzemelerin sağlıklı tavşanlar tarafından kullanılmasıyla olur. Genç tavşanlar hastalığa çok duyarlıdırlar. Hastalığı taşıyan anne tavşanlar doğumdan hemen sonra hastalığı yavrularına bulaştırdığı için; doğum sonrasında yavrularda bu hastalığa sık rastlanmaktadır. Sağlıklı görülen tavşanların %30-90' ı bu hastalığın taşıyıcısı olmakla birlikte, stres hastalığın ortaya çıkışında önemli bir etkendir.
                       Hastalık genellikle solunum yolundan tavşanların vücuduna girdikten sonra kan veya lenf yoluyla bütün vücuduna yayılması sebebiyle, başta solunum sistemi olmak üzere tavşanların bir çok organında belirtilere sebep olur.
                       Hastalığın hızlı seyrettiği tavşanlarda genellikle ani ölümler görülür. Yavaş seyrettiği durumlarda; burun-gözyaşı akıntısı, rahim, testisler, eklemler, orta kulak ve iç kulak ile deri altı ve diş köklerinde iltihaplanmalar oluşabilir. Tavşanlar burun akıntılarını patileyle temizledikleri için, patilerinin iç kısmı nemlidir yada tüyler birbirine yapışmıştır. Hastalık akciğerlere yerleştiği taktirde solunum güçlüğü, üreme organlarına yerleştiği taktirde kısırlık, orta kulağa yerleştiği durumda WRY NECK (Eğri Boyun) denilen hastalığı oluşturur.


                      Korunma: Tavşanınızın yaşam alanının hijyenik ve stressiz olması, ayrıca kapalı alanda yaşayan tavşanlar için (özelliklede yüksek proteinli gıdalarla besleniyorsa) yeterli havalandırmanın sağlanması gerekmektedir.


PASTÖRELLOZİS

         Pasteurella species in rabbits is an infectious disease caused by bacteria. Direct contact with infected rabbit rabbit, rabbits, respiratory tract or the patient by the use of the materials used are healthy rabbits. Young rabbits are very sensitive disease. Disease immediately after birth the mother carrying the rabbits to transmit disease to their offspring, are common in this disease in offspring after birth. Healthy rabbits 0-90 which then carriers of the disease, although stress is an important factor in the onset of the disease.
         The disease is usually after entering the blood or lymph from the body through the respiratory tract of rabbits due to the spread of the whole body, especially a lot of rabbits, including the respiratory system are the symptoms of the penis.
         Sudden deaths are often seen in rapid decline of the disease in rabbits. Watched the slow cases, runny nose and tears, uterus, ovaries, testes, joints, with the middle ear and inner ear inflammation may occur under the skin and tooth roots. To clean the nose Rabbits patileyle streams, moist interior of her paws or feathers stuck to each other. If the disease settled in the lungs, breathing difficulties, infertility, reproductive organs of the case settled, settled in the middle ear condition WRY NECK (Curved Neck) creates the so-called diseas.
         Protection: Tavşanınızın living area is hygienic and stress-free, as well as for rabbits living in a closed area (especially high-protein food feedings a) adequate ventilation should be provided.TAVŞANLARDA  TYZZER'S HASTALIĞI

                     Tyzzer's hastalığı; tavşanlarda bol ishal, buna bağlı olarak gelişen hızlı sıvı kaybı ve yüksek ölüm oranıyla seyreden, bulaşıcı ve bakteriyel bir hastalıktır. Tavşanlar hastalık etkenini almış olsalar bile başlangıçta herhangi bir belirti göstermeyebilir. Özellikle süt emme dönemindeki yavru tavşanlar bu hastalığa çok duyarlıdır. Bu dönemdeki tavşanlarda aşırı sıcak hava ve stresin etkisiyle hastalık etkeni çoğalarak şiddetli derecede ishale sebep olur. Tedavi edilmeyen tavşanlar genellikle 1-2 gün içerisinde ölürler.
                     Korunma: Özellikle tavşanınızı sütten kesilme döneminde stresten uzak tutmanız, çevre sıcaklığını ayarlamanız ve hijyene önem vermeniz önerilir. Ayrıca tavşanınızı hastalık belirtilerini gösteren diğer tavşanlarla bir araya getirmemeniz gerekir.TYZZER RABBIT'S DISEASE

                      Tyzzer's disease is plenty of rabbits with diarrhea, due to it presenting a fast fluid loss and a high fatality rate, and a bacterial infectious disease. Rabbits have the disease agent, even if they show any symptoms initially. Especially during the pup suckling rabbits are very sensitive to this disease. Extreme hot weather this period and the effect of stress in rabbits multiplying factor for the disease causes severe diarrhea. Untreated rabbits usually die within 1-2 days.

Prevention: keep away from stress, especially during the weaning tavşanınızı, environment and hygiene is recommended that you adjust the temperature. In addition, other rabbits together fail to show disease symptoms tavşanınızı required.     TAVŞANLARDA TREPONEMATOZİS HASTALIĞI

TAVŞANLARDA TREPONEMATOZİS HASTALIĞI
               Tavşandan tavşana hastalığın bulaşması çiftleşme ve yavrunun hastalığı taşıyan annesine teması ile olur. Hastalık deride, cinsel bölgelerde, gözlerde, göz kapaklarında, burunda ve dudaklarda ülserlerin ve kabuklanmaların görülmesine neden olur. Tavşanlarda kısırlığa ve yeni doğan tavşan yavrularının ölmesine sebep olur.
TREPONEMATOZİS DISEASE IN RABBITS
            Rabbit rabbit for mating and offspring transmission of the disease with the theme of the mother is carrying the disease. Disease of the skin, genital areas, eyes, eyelids, nose, and lips can cause ulcers and crusting seen. Rabbits can cause infertility and death of newborn rabbit pups.


TAVŞANLARDA VİRAL HEMORAJİK SENDROM
(VHS-Nekrotik Hepatitis)
TAVŞANLARDA VİRAL HEMORAJİK SENDROM HASTALIĞI - VHS -
           Tavşanlarda %80-90 oranında ölümle seyreden, bulaşıcı ve viral bir hastalıktır. Bulaşma hava yoluyla, hasta tavşanların kullandıkları malzemeler, parazitler vb. bir çok yolla olmaktadır.
          2 aylıktan küçük tavşanlar genellikle hastalığa dirençli olmakla beraber, özellikle 2 yaşın üzerindeki tavşanlarda VHS hastalığı hızlı seyreder. Hastalığın hızlı seyrettiği tavşanlarda genellikle herhangi bir belirti olmaksızın ani ölüm oluşur. Burundan kanlı ve köpüklü bir akıntı gelir.
TAVŞANLARDA VİRAL HEMORAJİK SENDROM HASTALIĞI - VHS -
          Hastalığın daha yavaş seyrettiği tavşanlarda; durgunluk, ateş, göz kapağında kızarıklık, solunum güçlüğü, kalp atışında artış görülür. Tavşanlar; ölüm öncesi çılgınca dönme hareketi yaparlar. Bazen kanlı burun akıntısıda görülebilir.
          Korunma: Aşılama ile de hastalıktan korunmak mümkün olsada henüz ülkemizde aşısı yoktur. Ayrıca tavşanınızı hastalık belirtilerini gösteren diğer tavşanlarla bir araya getirmemeniz gerekir.
VIRAL HEMORRHAGIC SYNDROME IN RABBIT
(VHS-Necrotic Hepatitis)
       80-90% fatal disease in rabbits, infectious and viral disease. Contamination by air, the patient materials used in rabbits, parasites and so on. is in many ways.
       2 months old, although rabbits are usually resistant to disease, especially over the age of rabbits with 2-speed VHS disease symptoms. Rapid decline of the disease without any symptoms of sudden death usually occurs in rabbits. Bloody discharge from the nose and comes in a bubble.
Watched more slowly than the disease in rabbits; stagnation, fever, eyelid redness, difficulty breathing, increased heart rate are seen. Rabbits; death do rotational movement of the pre-crazy. Sometimes it can be seen akıntısıda bloody nose.
      Prevention: Vaccination can also prevent illness Although no vaccine is currently in our country. In addition, other rabbits together fail to show disease symptoms tavşanınızı required

TAVŞANLARDA MİKZOMATOZİS HASTALIĞI

 

TAVŞANLARDA MİKZOMATOZİS
Mikzomatozis; tavşanlarda %25-90 oranında ölümle seyreden viral bir hastalıktır. Hastalık tavşanlara sivrisinek, pire ve direk temasla bulaşır. Hastalığın ilk belirtisi gözden sütümsü bir sıvının akmasıdır. Tavşanlarda durgunluk ve iştahsızlık gözlenir. Ateş yükselir. Vücut direnci zayıf olan tavşanlar 2 gün içinde ölürler.
TAVŞANLARDA MİKZOMATOZİS
İlk 2 günü atlatan tavşanlarda; burun akıntısı, baş, göz kapakları, burun, dudak, kulak ve genital bölgede ödem oluşur. Baş şişmiştir. Burun akıntısı zamanla iltihaplaşır ve solunum zayıflar. Ödemleşmiş kulak düşebilir. 1-2 hafta içinde ölüm oluşur.
TAVŞANLARDA MİKZOMATOZİS
            Bir kaç hafta yaşayan tavşanların burun, kulak ve patilerinde nodüller oluşur. Zamanla kabuklanmalar görülür. Bu formda hastalık 40 gün kadar sürebilir.

           Korunma : Hastalığın taşıyıcısı parazitler olduğu için tavşanlarda paraziter mücadele mutlaka yapılmalıdır. Aşılama ile de hastalıktan korunmak mümkün olsada henüz ülkemizde aşısı yoktur. Ayrıca tavşanınızı hastalık belirtilerini gösteren diğer tavşanlarla bir araya getirmemeniz gerekir.
              Mikzomatozis hastalığı tavşanlardan insanlara bulaşmadığı için tavşan sahiplerinin kendileri için endişelenmesine gerek yoktur.

MİKZOMATOZİS DISEASE IN RABBITS
           Mikzomatozis, a viral disease fatal disease in rabbits by -90%. Disease rabbits mosquitoes, fleas and direct contact. Review of the first symptom of the disease is a milky fluid flow. Recession and loss of appetite observed in rabbits. Fever rises. Die to rabbits was for 2 days with a weak body resistance.
           Rabbits survived the first 2 days, runny nose, head, eyelids, nose, lip, ear, and edema occurs in the genital area. Head swollen. Runny nose and respiratory iltihaplaşır weakens over time. Ödemleşmiş ear may be reduced. Death occurs within 1-2 weeks.
A few weeks living in the rabbits nose, ears and paws, nodules occur. Crusting occurs over time. In this form the disease can take up to 40 days.
          Prevention: the fight against parasitic disease should be performed in rabbits to be carriers of parasites. Although vaccination can protect against the disease with no vaccine is currently in our country. In addition, other rabbits together fail to show disease symptoms tavşanınızı required.
          For people infected rabbits Mikzomatozis disease for rabbit owners themselves do not need to worry.
TAVŞANLARDA DİŞ HASTALIKLARI
                   Tavşanlar zoolojik sistemdeki yerleri açısından kemirgenler sınıfından olmasalarda, kemirmek onlar için zorunluluktur. Çünkü tavşanların dişleri durmaksızın uzamaktadır ve yaklaşık olarak haftada 3 mm kadar aşınması gerekmektedir. Bir şeyleri kemirmek tavşanların dişlerinin törpülenmesini ve her zaman ihtiyacı olan boyutta kalmalarını sağlamaktadır. Tavşanlar kemirebilecekleri bir şeyler bulamadıkları taktirde gereğinden fazla uzayan dişler gıdalarının alınmasına ve çiğnenmesine engel olmakta ve bir süre sonra ölümle sonuçlanmaktadır. Tavşanlar bu durumun oluşmasını engellemek için sürekli bir şeyleri kemirme ihtiyacı duyarlar ve bu sebeple çok meşkul canlılardır.
TAVŞANDA UZAMIŞ OLAN DİŞLER                  Tavşanların dişleri doğal olarak bir miktar kavislidir. Dişler aşınamayıp aşırı şekilde büyüdüğünde;karşı taraftaki dişlerin iç tarafına yada dilin uç kısmına batarak tavşanların ağızlarında yaralar açarlar. Açılan bu yaraların ağrıya sebep olması yüzünden beslenmeyi durdururlar. 


DENTAL DISEASES OF RABBITS
         Although they are not class zoological rodents, rabbits terms of the places in the system, is essential for them to nibble. Because the teeth of the rabbits and continuously extends about 3 mm up to a week to be worn. Törpülenmesini teeth of rabbits gnaw the things that you need, and always keep them in size provides. If you can not find something kemirebilecekleri rabbits receiving excessive and prolonged violation of foods for teeth and after a while it retards fatal. The rabbits in order to prevent this situation from occurring, and therefore a constant need for a very busy right things gnawing organisms.
         A certain amount of natural teeth are curved in rabbits. Teeth aşınamayıp grows excessively, Sinking down into the tip of the tongue or the inside of the teeth on the opposite side of rabbits they open sores in their mouths. Feeding wounds cause pain due to a drop-down, stopping it.TAVŞANLARDA DİŞ HASTALIKLARININ SEBEPLERİ

1- Genetik Faktörler: 
                 Özellikle lop-eared rabbit ırkı tavşanlarda sık gözlenir. Bu tavşanlarda genetik seleksiyonla çene uzunluğu kısaltılmıştır. Çene yapısındaki bu değişiklik; tavşanlarda alt ve üst dişlerin birbirleriyle uyumlu olarak kapanamaması ile sonuçlanmıştır. Bu dişler aşınamadıkları için sonunda kesilmeleri veya çekilmeleri gerekir. Bu tip diş problemi, genellikle bir yaşın altındaki genç tavşanlarda görülür ve sıklıkla ilk olarak kesici dişlerde ortaya çıkar. Tedavi edilmediği taktirde çiğneme dişleride bu durumdan etkilenecektir. Bu tür anormal dişlerin ömür boyu bakım ve kontrolünün yapılması gerekir.
TAVŞANLARDA FAZLA UZAYAN DİŞLERİN KESİLMESİ
Ayrıca tavşanın doğuştan alt çenesinin burun kökü hizasına oranla daha fazla öne doğru çıkık olmasıda benzer problemlere sebep olur. Alt çenesi öne doğru çıkık olan bir tavşanın resmi sağ tarafta görünmektedir. Böyle bir durumda alt ve üst çenedeki dişler birbirine uyumlu olarak sürtünemeyecek ve yeterince aşınamayacaktır. Sonuçta ağız içinde yaralanmalar, yutma güçlüğü ve buna bağlı olarak tavşanlarda yemi red etme, ağız kenarından salya akışı ile kilo kaybı ve ölüm oluşur.

THE CAUSES OF DENTAL PATIENTS FOR RABBITS
1 - Genetic Factors:
        Lop-eared rabbit breeds rabbits, especially frequent. This genetic selection in rabbits reduced the length of the jaw. This change in structure of the jaw, to be closed with each other in rabbits resulted in the upper and lower teeth. These teeth-cutting, or need to be removed at the end to aşınamadıkları. This type of dental problem, young rabbits are generally under one year old, and often occurs in the first incisors. Chewing teeth will be affected if left untreated. This type of life-long care and control of abnormal teeth needs to be done.
         In addition, the lower jaw to the rabbit nasal root level with congenital dislocation of more than the forward olmasıda causes similar problems. Dislocation of the lower jaw forward, which seems to be a rabbit, right-hand side. In such a case the upper and lower jaw, the teeth to be mutually compatible and sufficiently aşınamayacaktır sürtünemeyecek. After all injuries in the mouth, difficulty swallowing, and consequently to refuse feed rabbits, weight loss, and death occurs with the flow of saliva from the edge of the mouth.


2 - Travma:
                Tavşanların yüzlerine aldıkları darbeler çene ve diş yapısındaki değişikliklerle sonuçlanabilir. Eğer çene kırılırsa, kemiklerin anormal pozisyonda kaynaması ile sonuçlanabilir. Dişler kırıldığı taktirde; (en çok kesici dişlerde görülür) dişlerin yanlış bir açıyla büyüme ihtimalleri vardır. Bu durumda ağız boşluğunun yapısı değişecek ve bir çok diş problemi ortaya çıkacaktır.


2 - Trauma:

      Result in changes in the structure of their blows on the faces of the jaw and teeth of rabbits. If the jaw is broken, the union can result in abnormal position of the bones. If the teeth are broken; (incisors are the most) at an angle of growth are likely to false teeth. In this case, to change the structure of the oral cavity and many other dental problems will arise.

3- Sistemik Hastalıklar:

                  Bazı sistemik hastalıklar diş sağlığında değişikliklerle sonuçlanabilir. Örneğin; vücutta kalsiyum seviyesinin değişmesine sebep olan hastalıklar, tavşanların dişlerini çevreleyen çene kemiklerinde değişikliğe neden olabilir. Bu durumda tavşanınızın dişleri normal pozisyonlarına göre yer değiştirir ve sonuçta dişlerin normal şekilde kapanması engellenir. Ayrıca tavşanlar hastalıklar yüzünden katı cisimleri kemiremiyecek kadar bitkin olduklarında dişler aşınamaz ve aşırı büyümeye başlar.
                   Tavşanınız ciddi bir sistemik hastalık geçirdiğinde veteriner hekiminizin tavşanınızın diş sağlığını izlemesi önemlidir. Çünkü tavşanlardaki diş hastalıkları başka problemlere sebep olabilir.


3 - Systemic Diseases:
     Some systemic diseases can result in changes in dental health. For example, diseases that are caused by changes in the level of calcium in the body, the rabbit's teeth may cause changes in the surrounding jaw bones. In this case, the teeth tavşanınızın replaced by normal positions in the normal way and consequently closure of the teeth is blocked. In addition, because of the solid bodies in rabbits kemiremiyecek diseases until they are exhausted and over aşınamaz begins to grow teeth.
     Tavşanınızın a serious systemic disease in rabbits had the veterinary dental health is important to follow. Because other problems can cause dental disease in rabbits.

4- Diş Enfeksiyonları:

                   Tavşanlarda diş enfeksiyonları yaygın olarak görülmez. Diş apseleri, tavşanlarda daha çok dişlerin aşırı büyümesi gibi uzun süreli diş problemlerinin sonucu olarak ortaya çıkar.


4 - Dental Infections:

     Dental infections commonly seen in rabbits. Dental abscesses, rabbits, more long-term dental problems such as excessive growth of the teeth occurs as a result.


5- Beslenme:
                    Evde beslenen tavşanlarda görülen diş hastalıklarının belkide en yaygın sebebi beslenmedir. Genel inanış; pelet yemlerin bir tavşan için en iyi besin kaynağı olduğu yönündedir. Pelet yemlerin kullanımının pratik ve temiz olmasının yanında, bir tavşanın ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içerdiği düşüncesi tavşan sahiplerinin pelet yemleri tercih etmelerine sebep olmaktadır. Aslında bu ticari pelet yemler, çiftliklerde beslenen üretim tavşanlarının hızlı bir şekilde büyütülmeleri için geliştirilmişlerdir. Pelet yemler öğütülmüş ve karıştırılmış yem ham maddelerinin preslenmesiyle yapılırlar. Ancak tavşanların yapısı, neredeyse çiğnenmiş olan bu şekildeki hazır yemleri tüketmek için tasarlanmamıştır. Pelet yemlerin tavşanların ağızlarında kolayca kırılması sebebiyle dişler az çalışır ve tavşanların dişlerinde oluşan aşınma miktarı çok azdır. Buna ek olarak, pelet yemlerin konsantre besin kaynakları olmaları sebebiyle,tavşan tarafından tüketilen gıdanın hacmi; bir tavşanın doğal olarak yemesi gereken yem miktarının küçük bir bölümüdür. Bu sebeple bir tavşanın gün içinde çiğnemek için ayırdığı zaman dilimi zorunlu olarak azalır. Peletlenmiş yemlerin yapısı ve küçük bir hacme sahip olmaları, gerekli olan uygun diş sürtünmesini olumsuz yönde etkiler. Bu durumda hiç bir ev tavşanı için pelet yemler, tavşanın gıdasının ana kaynağı olarak önerilmez.
Uygun olamayan beslenme, tavşanlarda diş bozukluklarına sebep olabilir ve bu durum bir kaç yıl boyunca açıkça gözlenemeyebilir. Etkilenmiş tavşanlar genellikle 3 yaşında veya daha yaşlıdırlar. Dişlerdeki değişiklikler başlangıçta çok yavaş ilerleyebilir ancak durum hızlı bir şekilde düzeltilmediği taktirde gelişmiş diş bozuklukları oluşabilir.

 5 - Nutrition:
    Perhaps the most common cause of dental disease in pet rabbits is nutrition. General belief, the best food source for a rabbit pellets that direction. In addition to being a practical and clean use of pellets, it contains all the nutrients needed by the idea of ​​a rabbit, rabbit owners prefer to feed pellets causes them to. In fact, this commercial pellet foods, farm-fed rabbits quickly enlargement have been developed for production. Preslenmesiyle pellet foods made ​​from crushed and mixed with the raw feed materials. However, the structure of the rabbit, which is almost trampled to eat prepared foods designed for this figure. Pellets, rabbits, and rabbits in their mouths works easily broken teeth at the teeth due to the amount of wear is very small. In addition, the pellets are concentrated food sources because the food is consumed by the volume of rabbits, a rabbit, a small part of the amount of feed required to eat naturally. The time allocated for a rabbit to chew during the day time period is reduced as required. Pelleted feed structure and have a small volume, the necessary friction adversely affect the proper tooth. In this case, no pellet foods for a house rabbit, the rabbit is not recommended as the main source of
its food
.
       Unsuitable diet, rabbits can cause dental disorders, and this is clearly gözlenemeyebilir for a few years. Infected rabbits usually 3 years or age. Changes in the teeth move very slowly initially, but quickly corrected the situation may occur if the advanced dental disorders.

TAVŞANLARDA DİŞ HASTALIKLARININ BELİRTİLERİ :

                  Neredeyse farkedilmeyen diş hastalıklarından, ciddi derecelere varan diş hastalıkları ile ilgili belirtiler aşağıda listelenmiştir. Eğer hastalık hafif derecede ise tavşanınız açık belirtiler göstermeyebilir ve durum sadece veteriner hekiminiz tarafından yapılan muayeneler sonucunda ortaya çıkabilir. Ancak pek çok diş problemi sonuçta ağrılı duruma gelir ve tavşanlarda beslenme sırasında yemlerini yemekte zorlanma ve huzursuzluk gibi bazı açık belirtiler göstermeye başlarlar:

1- İştahsızlık: Uzamış bir dişin tavşanın yanağına yada diline sürtünmesi sonucu oluşan yaranın sebep olduğu ağrı sebebiyle, tavşanın gıdasını ağzına alamaması yada çiğneyememesi yüzünden oluşan iştahsızlık yaygın olarak görülür. Bunların dışında tavşanlarda iştah azalmasına neden olan pek çok sebep vardır.

2- Gıdada Seçiciliğin Artması: Tavşanların dişlerinin kapanmasındaki uyumsuzluk yada ağrı sebebiyle tavşanlar havuç, pelet yemler ve özelliklede kuru ot gibi çeşitli maddeleri yemeyi durdurabilirler. Tavşanlar meyve ve sebzeleri yemeye devam ederler ancak daha sert gıdaları yiyemezler.

3-Gıdaların Ağızdan Dökülmesi: Tavşan besinlerini yemeye çalışır fakat tam olarak ağzına aldığı gıdaları çiğneyemez ve besinlerinin bir kısmı ağızdan dışarı dökülür.

4- Gözyaşı Üretiminin Artması: Tavşanların üst dişlerinin hastalıklarında yaygın olarak görülen bir belirtidir. Tavşanların üst dişlerin kök uçlarının gözyaşı kanalına yakın olması sebebiyle; diş köklerinin iltihaplanması ya da uzaması durumunda, gözyaşı kanalı kısmen ya da tamamen tıkanır. Ancak gözyaşı bezleri hala gözyaşını üretmeye devam eder ve bu akıntı gözlerin kenarından taşar.Tavşanların gözlerinin köşelerinde ıslaklık veya tuz ve muköz akıntıların birikimi sonucu oluşan beyaz kabuğumsu bir materyal görülür. Bu akıntı ince kıvamlı sütümsü görünüştedir. Bakterilerin gözyaşı kanalını enfekte etmesiyle birlikte iltihaplanma görülür. İltihabın rengininde beyazımsı olmasına karşın kıvamının daha koyu olması ile yoğunlaşmış gözyaşı akıntısından ayrılabilir.

5- Burun Akıntısı: Eğer üst kesici dişlerin kökleri iltihaplanmış yada uzamışsa sinüsleri tahriş edebilir ve bu durum burun akıntısı ile sonuçlanır.

6- Ağız Kenarlarından Salyanın Akması: Aşırı büyümüş dişler yüzünden tavşanın ağzını tam olarak kapatamaması sebebiyle ağızdan salyanın aktığı gözlenir. Tavşanın boyun altında çenesinde ve ağzının köşelerinde tükürük birikir. Tavşanlarda diş hastalıkları dışında; kötü lezzetli cisimlerin yenmesi, ağız içine batan yabancı maddeler ve aşırı derecedeki genel halsizlik durumlarında da ağızdan salya akışı gözlenebilir.

7- Diş Gıcırdatma: Tavşanların nadir olarak dişlerini gıcırdatması normal bir davranış olarak görülebilir. Ancak yoğun bir şekilde devam eden diş gıcırdatma durumu, tavşanınızda bir problem olduğunun belirtisidir. Özellikle ağrılı durumlarda tavşanlarda diş gıcırdatma gözlenir. Diş hastalığı bulunan tavşanlar dişlerini normale oranla daha sık gıcırdatabilirler. Karın bölgesinde rahatsızlık olan tavşanlarda ise diş gıcırdatma çok sık gözlenir.

8- Gözlerin Şişmesi: Üst çenedeki azı veya küçük azı dişlerinin üst kısmında bulunan apseler gözlerinin arkasına basınç yapabilir. Bu durumda gözler yavaşça dışarı doğru itilir. Görme siniri gerilir, hasara uğrar ve tavşanda görme kaybı oluşur. Ayrıca gözün arkasında bulunan tümörler de benzer belirtilere sebep olabilirler.


SYMPTOMS OF DENTAL DISEASES IN RABBIT 
                   Almost unnoticed dental diseases, dental diseases related to severe symptoms graded as listed below. If the disease is mild and symptoms may not show on the rabbit and the situation can only occur as a result of examinations by your veterinarian. However, many dental problems eventually become painful and rabbits eating bait during feeding difficulty and irritability begin to show some clear signs:
 1 - Loss of appetite: Prolonged wound caused by a tooth, caused by the friction of the rabbit cheek or pain due to the language of the rabbit food of the mouth caused by inability or lack of appetite are common çiğneyememesi. In addition, there are many reasons that cause a decrease in appetite in rabbits.
 2 - Increase in food selectivity: the rabbits teeth, or pain due to incompatibility kapanmasındaki rabbits carrots, hay pellets, especially food and eating, such as injunctions and various substances. Rabbits continue to eat fruits and vegetables but can not eat hard foods.
 3-Loss of food by mouth: Rabbit tries to eat their food and nutrients, but fully a part of the mouth to mouth, poured out, the food can not violate.
4 - Increased production of tears: a common symptom of diseases of the rabbits the upper teeth. Since it is near the upper teeth, the root ends of the tear duct of rabbits, the teeth roots or prolonged inflammation of the case, partially or completely clogged tear ducts. But the tear glands, and still continues to produce tears to your eyes from the edge of the discharge currents taşar.Tavşanların eyes and mucous accumulation in the corners as a result of moisture or salt is white crusty material. This is a thin viscous milky discharge from an appearance. Inflammation is related that bacteria infected tear channel. Despite the consistency to be darker than the inflammation with whitish rengininde concentrated flow that can be divided into tears.
5 - Nasal Discharge: If the roots of the upper incisors, and this can irritate inflamed sinuses, runny nose or uzamışsa result.
6 - Corner of the mouth drooling: Over grown teeth in the mouth because saliva flow is observed due to the rabbit kapatamaması his mouth full. Under the chin and the corners of the mouth of the rabbit saliva accumulates in the neck. Other than dental disease in rabbits; bad eating delicious bodies, which sank into the mouth and excessive degree of foreign substances in cases of general weakness observed in the flow of saliva in the mouth.

7 - Tooth Grinding: gıcırdatması teeth of rabbits rarely seen as a normal behavior. However, continuing intensive grinding condition, a problem that tavşanınızda indication. Especially painful conditions observed in rabbits teeth grinding. Dental disease is more prevalent than in normal rabbits gıcırdatabilirler teeth. Discomfort in the abdomen which is very often observed in rabbits teeth grinding.
8 - Swelling of the eyes: at the top of the upper jaw molar or premolar teeth abscesses may pressure behind the eyes. In this case, the eyes slowly pushed out. Optic nerve is stretched, suffers damage and loss of vision occurs in the rabbit. In addition, tumors may also be located on the back of the eye may cause similar symptoms.


TAVŞANLARDA DİŞ HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ :

SAMAN YİYEN TAVŞAN 1- Diyet: Diş hastalıklarının tüm tiplerinin önlenmesi tamamen mümkün değildir. Diş hastalıklarının oluşmasında ve önlenmesinde tavşanınızın beslenme tarzının çok önemli bir rolü vardır. Tavşanınız günlük olarak sınırsız kuru ot ile iyi miktar ve çeşitte taze yapraklı yeşilliklerden oluşan bir diyetle beslenmelidir. Sadece pelet yemlerden oluşan bir diyetten uzak durun. Tavşanlara kemirmesi için ek olarak taze ağaç dalları ( bu ağaçların böcek ilaçlarıyla ilaçlanmamış olması gerekmektedir.), işlenmemiş ve verniklenmemiş ham tahta parçaları ile boyanmamış hasır sepetler verilebilir. Tavşanınıza sağlıklı bir diyet temin etmek, dişlerin düzgün bir şekilde kapanmasını garantiye almak için yeterlidir. Tavşanınıza sağlıklı bir diyet sağlamak için hiçbir zaman geç değildir. Doğal bir beslenme tarzının sadece sağlıklı dişler sağlamasının dışında çok sayıda faydası vardır.

2- Tavşan Sahiplerinin Yapacağı Kontroller: Tavşanınızın dişleriyle yakından ilgilenin. En azından ayda bir tavşanınızın dişlerini kontrol etmelisiniz. Dişlerin şeklinde, yapısında ya da renginde herhangi bir değişiklik varsa tavşanınızı veteriner hekiminize götürmelisiniz.

3-Veteriner Hekim Kontrolleri: Tavşanınızın dişleri en azından yılda bir kere diş hastalıkları yönünden veteriner hekiminiz tarafından muayene edilmelidir. En iyisi paraziter ilaçlamalar veya genel kontrol amacıyla veteriner hekiminize gittiğinizde tavşanınızın dişlerinin veteriner hekiminiz tarafından kontrol edilmesidir.

SONUÇ : Evde beslenen tavşanlarda diş hastalıkları sık olarak gözlenir. Tavşanınızın diyeti; diş hastalıklarından korunmada en önemli faktördür ve yine diş hastalıklarının tedavisi sürecinde uyulması gereken başlıca etkendir. Tavşanların dişlerinin bu şekilde uzamasını istemiyorsak; mutlaka onlara kemirebilecekleri şeyleri sağlamamız gerekir. Tavşanlarda dişlerin aşırı şekilde uzamasını önlemenin en doğal yolu; diyetlerinin %75' inin saman ve kuru otlardan oluşması, %25'inin ise diğer taze meyve ve sebzeler ile düşük oranda pelet yemlerden oluşmasıdır.

Prevention of dental diseases in Rabbits:
1 - Diet is not possible to completely prevent all types of dental diseases. Formation and prevention of dental diseases tavşanınızın has traditionally played a prominent role. Rabbits unlimited hay daily with a diet consisting of good quantity and variety of fresh leafy greens should be fed. Avoid a diet of only pellets. Rabbits, in addition to craving for fresh tree branches (these trees must be unsprayed pesticides.), Raw and unvarnished and unpainted wicker baskets can be given raw wood chips. Tavşanınıza to ensure a healthy diet, sufficient to ensure closure of the teeth properly. Tavşanınıza is never too late to ensure a healthy diet. Healthy teeth not only providing a natural way of eating out has many benefits.2 - the checks Rabbit Owners: Your rabbit take care of the teeth closely. Tavşanınızın should check their teeth at least once a month. In the form of the teeth, the color of the structure or if any changes should take tavşanınızı veterinarian.3-veterinarian Controls: Tavşanınızın teeth at least once a year in terms of dental disease should be examined by your veterinarian. It is best when you go to vet to check for parasitic tavşanınızın pesticide or general is the control of the teeth by your veterinarian.CONCLUSION: The dental diseases frequently observed in rabbits fed at home. Your rabbit diet, dental disease, the most important factor in the prevention and treatment of dental diseases in the process of the main factors that must be followed. In this way do not want to lengthen the teeth of rabbits but always need to ensure that things kemirebilecekleri them. The most natural way to prevent excessive prolongation of the teeth in rabbits; diets that 75% of the formation of straw and dry grass, other fresh fruits and vegetables and 25% lower rate with the other things.

         

TAVŞANLARDA TÜY VE BIYIK DÖKÜLMESİ

        Tavşanlarda iki çeşit tüy vardır; yazlık ve kışlık tüyler.  Tavşanlarda bu yüzden yılda iki kez pek çok hayvan gibi tüy değişimi olur. Bu yüzden mevsimsel değişmelerde tüy dökmeleri çok normaldir. Ama tüy ve bıyık dökmelerinin başka sebepleri de vardır, bunlar;

*Mevsim değişiklikleri (Kıştan bahara geçilmesi gibi..)
*Stres (Başka hayvanlar, kafeste yaşaması, çocuklar, gürültü.. tavşanları strese sokar.)
*Vitaminsizlik (Veterinerde, pet shoplarda satılan şurup tarzı vitaminler tavşanın suyuna belirtilen kadar damlatılmalıdır.)
*Deri hastalıkları (Tavşanın sırt ve tırnak dibi tüyleri dökülüyorsa dış paraziti vardır ama tüyleri genel olarak dökülüyorsa genel deri hastalığı vardır.)
*Vücut dirençsizliği (Tavşanlara günde 3 çeşit sebze verilmelidir, vitamin desteği suyuna katılmalıdır, yoncası, samanı sürekli önünde olmalıdır, tuz taşı bulunmalıdır, çok çeşitli beslenmelidirler, tek tip palet mama verilmemelidir, yıl içinde değişiklik yapılmalıdır, çok çeşitli tahıl karışımı da hergün verilmelidir, haftada 3 kez de meyve verilmelidir.)
*Tavşanlar arası kavga (Erkek tavşanlar arası çıkan mekan kavgalarında bıyık ve tüy yolunmaları yaşanabilir.)
*Yıkamak (Tavşanlarınızı asla yıkamayın)
*Tüylerin taranmaması (Tavşanınızın tüylerini hergün özel tarağıyla taramalısınız)
*Gıdaların tek tip verilmesi (Asla tek tip beslemeyin)
*Gebelik (Dişi tavşanların bu dönemde tüylerinin dökülmesi ve kendilerinin yolması normaldir.)
*Yalancı gebelik (Gebe olmadığı halde kendini hamile sana dişi tavşanların yaşadığı bu durum sürecinde tüylerin yolunması normaldir.)
*Parazit sorunları (Tavşanınızı 3 ayda bir veterinere götürüp iç-dış parazitlerine karşı ilaçlatmalısınız.)
*Günlük protein ve mineralin yetersiz alınması (Tavşanınızın yedikleri yukarıda da bahsettiğim gibi çeşit açısından çok zengin olmalıdır.)


262 yorum:

 1. bizim tavşanımızın ön ayağın da kahverengi bir şey var o kahverengi yere bakınca kemik görünüyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kahverengi lekeler genelde kulakta olur ve kulak uyuzunun sebebidir. Kulaklarını da bir inceleyin derim. Ve vakit kaybetmeden de bir veterinere götürün ayrıca dışkı testi de yaptırın.

   Sil
  2. ama sorduk bezeymiş

   Sil
  3. Sevindim, yine de yaptırmadıysanız bir test yaptırın derim. Geçmiş olsun.

   Sil
 2. tavşanım aynı kulak uyuzuna benzeyen bir hastalık geçirdi ama hastalığın adı nedir hiç bir bilgim yok ilk parmakları şişti sonra kabuk bağladı sonra mantar gibi paralar oldu onu bir spreyle zorla iyileştirdim şimdi yine tekrarladı veterinerler anlamadı şuan bi tanıdığımızın tavşanı bende onda da aynısı var sprey ile tedaviyi onada yapıyorum bir kısmı geçti ama bunun kesin tedavisi yok mudur? hastalık düşündüğüm gibi mantar mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kusura bakmayın internet sorunu yüzünden bu aralar giremedim. Çok geçmiş olsun. Yaralara kantaron yağı alıp sürün hergün günde 2 kere, büyük olasılıkla mantardır. Bir yandan da mantar ilacını kullanın. Ayrıca araştırıp başka bir sprey adı da vereceğim size şu an aklımda değil ama kantaron yağının hiçbir zararı yok. Tekrar geçmiş olsun.

   Sil
  2. Kusura bakmayın ama ilacı zor buldum,yazlıktaydı. İlacın adı Neo-Caf, İtalyan Intervet markasına ait, sadece hayvanlar üzerinde kullanılabiliyor, hayvanın yarasına sıkıyorsunuz yeşil renkte çıkıyor, önceden öalkalamalısınız, üzerinize gelmesin, boyar, gazete yayıp öyle yaoın derim ama çok iyi bir ilaç. Tekrar geçmiş olsun.

   Sil
  3. dediğiniz spreye baktım bizde buna benzer bir sprey kullandık 'viocid oxy' adında bir sprey,diğer tavşanıda iyileştirdik ama hastalık tekrarlıyor tekrar parmakları şişti kabuk oldu çatladı yeniden spreye başladık kesin çözümü yok sanırım neden olan şeyin sebebinide çözemiyoruz kulak uyuzuna benziyor ama kulaklarında hiç bir şey yok ellerde ve ayaklarda oluyor,beslenmesinden desek çok güzel beseniyorlar ot tahıl ne lazımsa yiyorlar düşüncem şu ki ya idrarları ellerine ayakları deyip yapıyor yada zemine sert diye oluyor çok fazla tavşanda gördüm bu hastalığı ve işin tuhaf yanı ayakları hasta olduğunda bizim kaşıntımız başlıyor sabaha kadar kaşınmaktan uyuyamıyoruz ayakları iyileşiyor bizimde kaşıntımız geçiyor. veterinere doku testi yaparmı diye sormaya korkuyorum resmen tavşan götürünce rahatsız oluyorlar resmen zaten 2 tane veteriner var yaşadığımız yerde

   Sil
  4. Bir tanıdığımın tavşanında da idrarı ya da normal su vücuduna deyince bu şekilde tüyleri dökülüyormuş ama tekrarladığına göre mantar olmalı, size iki telefon vereceğim biri Veteriner Tolgay Aytar, kendisini internetten takip ediyorum ve keşke İstanbul'da Tawşi'nin veterineri olsa dediğim biri, tavşanlarla ilgili araştırmaları var ve çok bilgili, lütfen ona ulaşıp sorun http://veterinerizmir.com/ , http://www.tavsiyeediyorum.com/veteriner_4031_tolgay_aytar.htm , diğeri ise Prof.Dr. Arif Kurtdede kendisi Türkiye'de tavşanlarla ilgili kitap yazmış tek veteriner, http://www.veterinary.ankara.edu.tr/?mdl=apersonel&perak_id=100&menu_id=42 mutlaka yardım edeceklerini düşünüyorum. Çok geçmiş olsun..

   Sil
  5. Bir de tuvalet kapları derin olsun ve içinde mutlaka en az 3 parmak kalınlığında talaş olsun ki idrarı kendine bulaşmasın, kabın en altına poşet yayıp talaşı öyle koyun, ayrıca tuvaletini hergün değiştirin.

   Sil
  6. çok teşekkür ederim

   Sil
 3. arkadaşlar benim tavşanımda da diş uzaması problemi var.nevşehirdeyim ve burada tavşandan anlayan bir veteriner yok.bir kaç kez dişlerini konya veterinerlik fakültesinde kestirdim.her zaman gitme imkanım olmuyor.bu resimdeki diş kesme aletinin adını bilen var mı acaba ? nerden temin edebilirim yardımcı olur musunuz :( veteriner yan keski ile kes dedi ama yan keski dişi kırıyor bir kaç kez de dişi kanattı keserken. o alet nedir bilen var mı acaba?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kusura bakmayın yazınızı yeni gördüm. Amazon adlı yabancı alışveriş sitesinden bulabilirsiniz ama getirtme biraz pahalı olabilir. Yine de bir araştırın derim. Evinizde bol bol doğal boyasız çivisiz meyve kasası, kemirme taşı bulundurun, uzun kuru saman verin ve sebzeleri bütün bütün verin ki dişleri sürekli aşınsın. Veterinere sürekli kontrol ettirmelisiniz, yoksa yemek yiyemeyebilir, nefes alma zorlukları başlayabilir..

   Sil
 4. Tavşanımın bir gözünde beyaz bir akıntı ve o bölgede hafif tüy dökülmesi var. nedeni nedir ? yardımcı olursanız sevinirm. teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Geçmiş olsun, tavşanınızda mantar olabilir, mantar değilse de vücudunda yer alan mikrobun gözlerine yansımasıdır. Bu sırada ishal de oluyor mu? Tavşanınızı en kısa sürede veterinere götürün, belki 1 hafta boyunca iğne yapılması gerekebilir.

   Sil
 5. Teşekkür ederim. İshal sorunu yok bu arada.

  YanıtlaSil
 6. Benim tavşanımın genital bölgesi dısarı cıkmıs. Surekli yalıyor bir de cok hareketsiz hep aynı yerinde duruyor. (Tavsan 2 aylık) Çok korkuyorum tehlikeli bi durum mu lufen bilgilendirir misiniz ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Genital bölgesi çıkmış olmayabilir, tavşanların o bölgeleri kedi ve köpeklerden biraz farklıdır, 2 aylık bir tavşan zaten evde beslemek için çok küçük en aşağı 3 aylıkken almalıydınız, acilen veterinere götürün derim susuz, halsiz kalmış olabilir.

   Sil
 7. Hocam peki dogadaki tavsanlar bu saydigimiz hastaliklara neden bulasmiyorlar. ? ayni zamanda 1 aylik yavrular dogadaki tuk nem orani cok olan yiyecekleri tuketirken neden bagirsaklarinda bir bozulma olmuyor ? hic ilac vermiyorlar hic insan gormuyorlar peki onlar neden olmuyorlar ? onlari guclu kilan ne ? onceden twk-ler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Örneğin Yorkshire Terrier cinsi köpeği düşünün, süs köpeğidir, doğada yaşayamaz, süs için üretilir maalesef, lop ve aslanbaş tavşanları da böyledir, doğada kendiliğinden yaşayamaz ve bu yüzden de üreyemezler, bu yüzden kısa yaşayıp, çabuk hastalanırlar, ayrıca doğduktan 3 ay sonra hangi yemlerle besleniyorsa ileride ömürleri de ona göre şekillenir. Ticari amaçlı üretilen yavrulara hemen palet yem verilir o yüzden de biz çok sebze verince hemen ishal oluyorlar. Doğada yaşayanlar bizler gibi gdo lu gıdalar yemiyorlar, herşeyleri doğal, en önemlisi de bu..

   Sil
 8. benimde tavşanımın parmak diplerinde kalın sert kabuklar oluşmuş durumda. geçen hafta veterinere götürdüm bana mantar dedi ve bu teşhisi sadece bakarak söyledi.kaşınıyoruz da dedim ama açıkcası pek ilgilenmedi. batikon ile önce ayaklarını yıkamamı sonra da verdiği kremi sürmemi istedi fakat ayakları sanki daha da kötü bir hal aldı. çünkü kabuklar sertleşti koyu renk aldı. ayrıca ailecek bu tavşanı aldıktan sonra kaşınmaya başladık hala kaşınıyoruz. tavşanıma bişey olsun istemiyorum lütfen yardım edin.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, çok geçmiş olsun, dediğinize göre bu mantara benziyor, eğer İstanbul'da yaşıyorsanız Fatih Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürün derim. Belki bağırsaklarla da ilgili bir problemi olabilir ve iğneye ihtiyaç duyabilir, çok geçmiş olsun.

   Sil
  2. bursada yaşıyorum. bursa hayvan hastanesine götüreyim ben en iyisi tavşanımı. teşekkürler.

   Sil
  3. Oradaki veterinerlik fakültesi süpermiş zaten, mutlaka oralara götürün yani.. Ama Nisan'da yazmışsınız, aylardan Şubat, tavşan yaşıyor, şaşırdım yani.. :) Tavşanlar kedi veya köpeğe benzemez, bir gariplik oldu mu anında götürmelisiniz yoksa onu kaybedebilirsiniz, çok hassas hayvanlardır.

   Sil
 9. s. merhaba.benim bir tavşanım var.ban geldiğinde çok küçüktü tüyleri vardı.yaklaık oalrak 3 yıldır bize.komşu kız, 2 günlüğüne bir eyre giti.tavşanını bize bıraktı.ve olanlar o andan sorna oldu.oda erkek bizimkide erkek olduğudna komşunun tavşanı bizim tavşanımız dacmine saldırdı ve kalçasıdna bir tutam tüy koparmakla birlikte dersi açıldı bir parmak kalınlıında ve o taraftaki ayaı şişdi ve üzerine basamıyor.sizce bunun için ne yapmalıuım ve pansuman yapamıyorum tüyleir var.bizim tavşanımız çok uysal evcil hiç ısırmaz diğeri ise orman tavşanı gibi önüne geleni ısıtıyor.biz bebek gibi baktık öyle şeyelr yapmıyor.sizce ne yapmalıyım.teşekkürler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kusura bakmayın, sizin de yorumunuzu maalesef çok çok geç gördüm, umarım tavşanınız şu anda iyidir, ama aklınızda olsun diye yazıyorum, evinizde mutlaka her zaman Baticon bulundurun. Bu kahverengi antiseptik sıvı sürekil hastanelerde, acillerde olan kahverengi, pansuman yapılan sıvıdır. Tavşanınıza bundan sürmeniz gerekirdi. İki erkek tavşan asla anlaşamaz, birbirlerini öldüresiye döverler, kan akar. Çünkü diğerinin kendi bölgesine girmesini istemez. İki tavşanı da ayrı yerlerde tutmalıydınız ve asla bir araya getirmemeliydiniz. Çok özür dilerim.. İyi günler..

   Sil
 10. Merhabalar benım tavsanımın bıyıkları döküldü önemli bi sorun varmıdır acaba

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Daha önce de bir üyemizin tavşanının bıyıkları dökülüyordu, bu olay tüy dökülmesiyle benzer bir olaydır ve birçok nedeni olabilir ama genelde vitaminsizlik ve vücut dirençsizliği çıkıyor, ona da yukarıda yazan şunları söylemiştim;


   TAVŞANLARDA TÜY VE BIYIK DÖKÜLMESİ

   Tavşanlarda iki çeşit tüy vardır; yazlık ve kışlık tüyler. Tavşanlarda bu yüzden yılda iki kez pek çok hayvan gibi tüy değişimi olur. Bu yüzden mevsimsel değişmelerde tüy dökmeleri çok normaldir. Ama tüy ve bıyık dökmelerinin başka sebepleri de vardır, bunlar;

   *Mevsim değişiklikleri (Kıştan bahara geçilmesi gibi..)
   *Stres (Başka hayvanlar, kafeste yaşaması, çocuklar, gürültü.. tavşanları strese sokar.)
   *Vitaminsizlik (Veterinerde, pet shoplarda satılan şurup tarzı vitaminler tavşanın suyuna belirtilen kadar damlatılmalıdır.)
   *Deri hastalıkları (Tavşanın sırt ve tırnak dibi tüyleri dökülüyorsa dış paraziti vardır ama tüyleri genel olarak dökülüyorsa genel deri hastalığı vardır.)
   *Vücut dirençsizliği (Tavşanlara günde 3 çeşit sebze verilmelidir, vitamin desteği suyuna katılmalıdır, yoncası, samanı sürekli önünde olmalıdır, tuz taşı bulunmalıdır, çok çeşitli beslenmelidirler, tek tip palet mama verilmemelidir, yıl içinde değişiklik yapılmalıdır, çok çeşitli tahıl karışımı da hergün verilmelidir, haftada 3 kez de meyve verilmelidir.)
   *Tavşanlar arası kavga (Erkek tavşanlar arası çıkan mekan kavgalarında bıyık ve tüy yolunmaları yaşanabilir.)
   *Yıkamak (Tavşanlarınızı asla yıkamayın)
   *Tüylerin taranmaması (Tavşanınızın tüylerini hergün özel tarağıyla taramalısınız)
   *Gıdaların tek tip verilmesi (Asla tek tip beslemeyin)
   *Gebelik (Dişi tavşanların bu dönemde tüylerinin dökülmesi ve kendilerinin yolması normaldir.)
   *Yalancı gebelik (Gebe olmadığı halde kendini hamile sana dişi tavşanların yaşadığı bu durum sürecinde tüylerin yolunması normaldir.)
   *Parazit sorunları (Tavşanınızı 3 ayda bir veterinere götürüp iç-dış parazitlerine karşı ilaçlatmalısınız.)
   *Günlük protein ve mineralin yetersiz alınması (Tavşanınızın yedikleri yukarıda da bahsettiğim gibi çeşit açısından çok zengin olmalıdır.)

   Sil
 11. tavşanımın kafasında küçük bi sertlik var yara gibi kaşıma sonucu olmuş olabilir mi ? yaşadığım yer küçük bir yer ve vterinerlerin pek bir bilgisi yok.ne yapmalıyım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tavşanlar bazen kendilerini yaralıyabiliyorlar. Tırnakları uzunsa kaşınırken kendini yaralamış olabilir, sinek veya böcek ısırmış olabilir, kene yapışmış diyecem ama sanmıyorum, evde Baticon varsa bir pamuğa sürüp birazcık kafasında tutup sürün derim. Geçmiş olsun.

   Sil
 12. Merhabalar. Tavşanımın sol göz kenarlarında biraz kızarıklık oluşmuş. Aynı zamanda dudaklarında da iltihaba benzeyen bir yara oluşmuş. Petshopdaki kadın domates yemiştir ondan olmuştur dedi.Birde tavşanımın yalama hastalığı var. Elimi kolumu yanağımı ayağımı yalıyor sürekli. Sizce sorunu nedir, resimleri atıyorum yardım bekliyorum.
  http://imageshack.us/gal.php?id=rpiqkqHlmaKnzuXKmg

  buradan açamazsanız,

  http://img485.yukle.tc/image.php?id=85722013-07-19_201549.jpg

  http://img485.yukle.tc/image.php?id=82102013-07-19_201734.jpg
  Acil cevap bekliyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhabalar, çok geçmiş olsun, ben veteriner değilim ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım yine de çok ama çoook acil veterinere götürmelisiniz çünkü bayağı ilerlemiş. Tavşan Sağlığı bölümünde bu hastalığa değinmiştim, treponematosiz hastalığı dudaklarındaki iltihaptan dolayı olabilir ama emin değilim. http://tawsim.blogspot.com/p/tavsan-sagligi.html
   Domates yaprağı zehirlidir ama kendisi böyle yapmaz bu bir hastalık, domatesle ilgili değil. Tabi siz yine domates vermeyin, o çok sulu bir besin, tavşanlar için zararlı. Tavşanınızın bağışıklığı çökmüş durumda, hemen bol kuru saman, kuru yonca bulun, saman çok önemli. Hemen bir adet yalaması için tuz taşı alın ve kafesine asın. Tavşanınızın tuzu eksilmiş sizi bu yüzden yalıyor, bu yüzden de gazete filan kemirmeye çalışacaktır asla izin vermeyin. Ayrıca kemireceği tahtası filan da olmalı, dişleri uzayıp ölümüne yol açmasın. Göz için ise, gözleri çok kötü halde, siz neden pet shop yerine veterinere gitmediniz peki ben de bunu anlamadım, çok uzun süre geçmiş belli. Gözü miktozamotis olmuş olabilir ama bu ölümcül bir hastalıktır o yüzden emin değilim. Bu hastalıkta genelde maalesef 2 gün içinde ölüm var çünkü. İştahsızlık, ateş, gözden süt gibi sıvı alması belirtileridir. Bundan olduğunu snamıyorum ama çok düşük bir ihtimal sadece. Bu değilse de bağırsaklarda ağır parazit sorunu olabilir, böyle ise bir hafta boyunca iğneye götüreceksinşz demektir. Dediğim gibi çok acil veterinere götürün yoksa onu kaybedeceksiniz. Tavşanınız dışarda mı yaşıyor, bahçe gibi, onu sivrisineklerden koruyun, asla öyle şeyler ısırmasın. Sadece evde besleyin. Piresi varsa da pirelerinden kurtulmaya çalışın tabi kedi pire tozuyla ya da yıkayarak asla değil. Tavşanlar için özel ürünler var. Şimdi hemen onu tavşandan anlayan iyi bir veterinere götürün lütfen.

   Sil
  2. Evde besliyorum. Tavşan çok sağlıklı görünüyordu hani herzamanki gibi koşup oynuyor yanımıza geliyor, evi dolaşıyor serbestçe. Ben farketmedim birşey olduğunu. Kardeşimin dikkatini çekmiş göz kapağının kızardığı. Akıntı olmamış yani öyle bişiy yoktu. Sadece çapak vardı onu temizledik. Diğer gözünde hiç bir şey yoktu. Dediğiniz gibi tuzu eksilmiş olabilir çünkü ben aldığım palet yemlerden başka birşeyle beslemiyordum. Küçüklere yeşillik zararlı diye okumuştum biryerde o yüzden vermedim. Domatesi ise mutfakta bulmuş yerken görüp aldık hemen. Sonuç olarak tavşanı bir tanıdığım bir petshopa teslim ettim onlar ne gerekirse yapabileceklerini söylediler tavşan bizde kalsın canınız istediğinde seversiniz dediler. Ben çok çalışıyorum hocam geç geliyorum eve o yüzden vet'e götürmeye zamanım olmuyor. Kardeşimde küçük zaten henüz. Mecburen teslim ettik. Üzüldük ama, umarım çok iyi olur yeni evinde...

   Sil
  3. Bir veteriner hekime mail atmıştım resimlerle, bunları önermiş bana.


   merhabalar

   tavşanın gözüne gentamisin + kortizon içeren eczaneden göz damlası alın. dudaklarda ki yaralara da teramycın merhem sabah akşam sürün.
   geçmiş olsun.

   Sil
  4. O zaman eczaneden alıp deneyin hemen, umarım tavşanınız bir an önce iyileşir.

   Sil
  5. İyileşme olmazsa ve siz de tatmin olmazsanız en meşhur iki tavşan uzamnından biri olan Tolgay Aytar'a ulaşın; http://veterinerizmir.com/index.php
   linkinden telefon açın veya mail, mesaj gönderin. olmadı diğer ünlü tavşan uzmanı olan Ankara'daki Prof. Dr. Arif Kurtdede'ye ulaşın, Ankara Veterinerlik Fakültesi'nde..

   Sil
 13. Tavşan iyileşti üstad. Sağolasın. :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Çok sevindim, geçmiş olsun :)

   Sil
 14. merhabalar..
  benim tavşanımın sırt bölgesinde ve genital bölgesinin biraz yukarısnda az bir miktar tüy dökülmesi var ama derisi görünecek kadar değil yemeğini yiyiyor suyunu içiyor keyfi iyi peki bu dökülme neden oluyor bir hastalık habercisimi? cevabınızı bekliyorum teşekkürler..:)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben sizin yorumunuzu görmemişim. çok özür dilerim, neden arada kaynamış anlamadım :( Tavşanınız umarım iyidir şu anda.. Tavşanınızın o bölümleri ıslandıysa ondan olabilir, yediği mamanın içindeki birşey döküyor olabilir, strese girmiş olabilir, dişiyse yalancı gebelik yaşıyor ve tüylerini yoluyor olabilir, başka bir tavşan daha varsa o yoluyor olabilir, mantar ve benzeri birşey olduğunu asla sanmıyorum. İçiniz rahat etsin diye veterinere götürdüyseniz çok iyi olmuştur ama.. Tekrar kusura bakmayın..

   Sil
 15. tavşanımın arka ayağının altında kahverengi renkte bi yara oluşmuş bugün fark ettik ne yapmalıyız? Veterinere gidecez ama önemli bir şey midir çok tedirgin oldum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Treponematozis ve Mikzomatozis hastalıklarının bazı evrelerinde bu tarz kabuklanmalar görülüyor yukarıda okuduysanız ama bunlar çok ciddi hastalıklar ve çoğunda maalesef tavşanlar ölüyor. Sizin tavşanınızın bunlara yakalanma riski az diyebilirim. Tuvaletini nereye yapıyor, kafesinin altında tel var mı tel varsa o yara yapabilir, varsa hemen teli kaldırın.

   Sil
 16. merhaba... bizimde evımızde bır tane kızımız var ama bu aralar bıraz hasta anus bolgesıne yakın kızamıklıklar çıktı yemesı içmesi yerınde ama bıde yumusak kaka yapıyor hastalığı ılerlerse mecburen bırısıne vermek zorunda kalmak zorundayız bıze yardım edın bız kızımızdan olmak istemıyoruz eğitimliydı ama bu aralar hep ortalığa sıçıyor bu yuzden annem evde beslemek istemıyor bıze yardım edersenız mutlu oluruz

  YanıtlaSil
 17. Merhaba, beslenme olarak ona neler veriyorsunuz? Tavşanlara sırf sebze, yeşillik veya çok meyve, karbonhidrat, abur cubur verilmesi sonucu dışkıları yumuşar ve sonra da ishale dönüşür. Ayrıca tavşanınız kaç aylık veya kaç yaşında? Yaşına göre de beslemelisiniz. Tavşanınız hala eğitimli ama şu an biraz rahatsız olduğu için tuvaletini tutamıyordur merak etmeyin. Anneniz bu yüzden tavşanı vermek için diretirse ona aynen şöyle deyin: "Anne ben hastalanınca beni kapının önüne koyar mıydın? Ya da sen yaşlanınca seni ben kapının önüne koyar mıydım? Lütfen o yüzden tavşanımıza da dokunma, bulaşıcı bir rahatsızlığı yok sadece yedikleri dokunmuş kısa sürede iyileşecek." deyin ona. Bu süre içinde tavşanınıza bol taze su, bol uzun saman, kuru ot verin, samanı 24 saat önünde dursun, sebze ve meyve vermeyi kesin, palet yemini az az verin çok vermeyin, daha çok tahıl karışımı verin. Bir kereliğine de çok az miktarda, taş gibi olmuş küfsüz kuru ekmek verin 1 ceviz büyüklüğünde, dışkısını normale çevirebilir. Dışkı ishale dönüşürse hemen veterinere götürün varsa veterinerlik fakültesine. Orada iğne yapacaklar ve tavşanınız kısa süre sonra iyileşecektir. Kızarıklık ise kirli popo denilen bir hastalıktan olmuş olabilir, bulaşıcı değildir, dışkısı bozulunca olan birşeydir, popo kısmı kirliyse alkolsüz bebekler için olan ıslak mendille kirlendikçe silin, asla yıkamayın. Kızgınlık dönemindeki tavşanlar da eğitimliyken birden etrafa dışkılamaya başlayabilirler ama anüsteki kızarıklıklar yüzünden kızgınlık olmayabilir. Bu aralar tavşanınızın yaşadığı yeri çok temiz tutun, alkolsüz ıslak mendillerle sık sık silin, kirlenen tuvaletini sürekli değiştirin. Ayrıca annenizden de biraz uzak tutun çok fazla ayak altında dolaştırmayın biraz yuvasında otursun, annenizin de gözüne batmasın, tavşana sinirlenmesin, hastalığı geçince yine salonda hoplamaya zıplamaya devam eder :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bizim kızımızın yaşam alanı bizimle beraber yani kafes kavramı yok bu yüzden bizimle her daim annemizin görmeme şansı yok :) Bu haline üzlüyoruz yemesi içmesi normal sadece yaş kakası felan çok karın bölgesine bulaşıyor olması onu koku bombası yaptı. bir kac defa sadece poposunu yıkayıp kuruladık ıslak mendille silmemiz ise tam bir kaos :) Tavşanımız 1 yaşına girmiştir ya da girecek aldığımızda doğru düzgün kaç aylık olduğunu bilmiyoruz.. Tavşanımıza ezilmiş arpa bonnie yem veriyoruz. yeşillik fazla verilmiyor. pelet yemi de var.... kirli popo hastalığı nasıl düzelebilir yavrumun oraları çok gergin ve kabuklu gibi... bakmamıza da izin vermiyor. Burada doğru düzgün veteriner yok. olanı da para için yapar bildiği için değil... Kendimiz faydalı oluruz umarım teşekkür ederim..

   Sil
  2. Buna çok sevindim zaten olması gereken de o yani kafessiz bir yaşam ama kimse beni dinelemediği için koca koca tavşanları kafese tıkıyorlar ben de öyle sanmıştım :) O zaman anneniz kızmasın diye bir süreliğine onu evin bir bölümünde tutun koliyle ya da eşyalarla önünü kapayın, bu önlem anneniz için tavşanı evden yollamasın diye :) Tabi kızmıyorsa bunu yapmanıza gerek yok. Kirli popo hastalığı yani poopy butt, tavşanların aşırı zengin mama yemelerinden kaynaklanır ve bunun sonrasında popolarında zor arınan, kokulu bulaşan dışkı kalıntıları ile, etrafa çok sık dışkılama eğilimi gerçekleşir. Sanırım sizin tavşanınızda da bu durum var, benim kızım Milky'de de olmuştu, bu durumda alkolsüz bebek ıslak mendilleri ile tavşanın kirli yerleri silinir, zor arınacak haldeyse tavşanın kirli yerleri bir leğene ılık su konup diğer yerleri ıslatılmadan sadece kirli popo kısmı yıkanır ve hemen havluyla kurulanır ama mendile izin vermiyorsa bu işlemi hiç denemeyin derim çünkü sudan nefret ederler, şoka girebilirler, kulak ve burna su kaçarsa ölebilirler. Siz zaten denemişsiniz ama o kısmı temiz tutmalısınız. Öncelikle kullandığınız yemleri değiştirmelisiniz, nerde oturuyorsunuz bilmiyorum ama bir süreliğine kuzular için satılan yeşil palet yemler var kilosu 1 TL, Youtube'deki kanalım Tavşan TV'de videolu anlatmıştım, kırsal yerlerde çok rahat bulunuyor, yazlıkta kilo kilo alıyordum :) Ben Bonny marka yemi sevmiyorum ve önermiyorum. Önceki yorumumda dediğim kuru ekmek olayını da yapın ama asla kepekli ekmek olmasın, ishal yapar. Vitamin, mineral, protein.. v.b açısından fazlalık tüketmemeli o yüzden şimdiki yemlerinden uzak durun, Sebze olarak taze sebze verin ama lahanadan uzak durun, lahana ishali tetikler. Meyve, abur cubur gibi şeyler asla düzelene kadar vermeyin. Bol saman, kuru ot, kuru yonca verin, suyunu hergün tazeleyin, etrafı da hijyenik tutmaya çalışın. Kısa bir süre sonra geçecektir. Ben mendille sildikten sonra popodaki kirlenen ve açılmayacak haldeki topakları bir makasla kesmiştim ama buna çok dikkat etmelisiniz yoksa anlamadan tavşanın derisini kesebilirsiniz, tabi yapmasanız da olur yada bir büyüğünüzden yardım alın derim.Bu sorunu düzeldikten sonra da yemciden güvercin yemi olarak satılan içinde 5-10 çeşit karışık yem bulunan yemi alın, onun da kilosu 1-3 TL arası değişiyor, yani düzeldikten sonra da bir süre kuzu-güvercin yemi karışımı yapın ve daha sonra da farklı bir marka yem alın, mesela Quick olabilir. Şu an arpadan uzak durun çünkü arpa ishal yapar, bağırsakları yumuşatır. Aşırı saman ve kuru ot yemesini sağlayın derim. Bir de yem verirken miktarını şimdilik azaltın, yani 1 çay bardağı veriyorsanız içinden 2 tatlı kaşığı miktar eksiltin öyle verin, böylece aşırı zenginlik almayacak ve kısa bir süre sonra normale dönecektir. Bu çok yaygın bir sorundur, bizim fazla fıstık yedikten sonra kaşınmamız durumuna benzetebiliriz :) Geçmiş olsun.

   Sil
  3. biz kızımıza kozalak veriyoruz kemirmesi için ama o sağolsun karton, peçete felanda götürüyor bunlarda dokunuyor mudur. yani kemirip atmıyor yiyor bazen almaya çalışırken peçeteyi alıp kaçıyor :) Kanalınızdaki videoya da baktım şimdi. palet yem var güvercin yemini de alacağım... Dediklerinizi de bir bir yapacağım teşekkür ederim :) Kızımıza bir şey olmasın kıyamam ben ona....

   Sil
  4. Sakın karton, peçete, gazete, poşet gibi şeyleri ona yedirmeyin, bunlar tavşanınızı zehirler, bağırsaklarının tıkanmasına sebep olur ve ölür. Karton istiyorsa vücudunun selüloza ihtiyacı var demektir, yani bağırsaklarında sindirim yapamıyor demektir bu yüzden önüne bolca kurutulmuş uzun saman, kuru ot, zehirli olmayan kuru meyve dalları, kuru yonca koyun. Bunları yiyince sindirim sistemi düzene girecektir. Ne demek, umarım bir an önce atlatır, kuru saman, kuru ot, kuru yonca çok önemli, unutmayın.

   Sil
 18. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 19. şu an sizin dediginiz güvercin yemini yoncasını falan verıyoruz ama kakası degıstı yemden sonra karton falan vermıyoruz ama evın halı flexlerini kemirip yıyor cekıp alsakta gıdıp oradaa yatıyor yatıyor yattıgı yerden kemiriyor buna engel nasıl olabılırız ölmesini istemıyoruz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Değişmesine sevindim, dediklerime dikkat ederek beslemeye devam edin, gözlem iyi yapın. Halıflex tavşanlar için zararlıdır çünkü altında da yapıştırıcı vardır ve bu tavşanızı zehirleyerek öldürür, halı parçaları da bağırsaklarını düğümler yine ölür. Tavşanın dolaştığı yere Serfloor tarzı muşamba gibi döşenen yer döşemelerinden alıp yayabilirisniz, bunlar hem ucuz hem de silinmesi açısından kolaydır ve daha şık durur, ya da tavşanın gezinme yerini biraz kısıtlayıp telle filan çevirip sırf o bölüme Serfloor tarzı birşey yayacaksınız. Veya ucuz ahşap döşemelerden kullanacaksınız, diğer ucuz yolu da ince suntalardır, plaka halinde büyük suntalar alıp tavşanın dolaştığı yere koyarsanız hem sıcak tutar hem de halıyı kemiremez. Bir de yapı marketlerde satılan sunta tarzı ahşap gibi izolasyon malzemeleri var, bunlardan da olur ama bunlar daha pahalı ve kemirilesi şeylerdir.

   Sil
 20. biz onları yapabılırız ama evımız o kadar buyuk değil bide bizim tavsanımız alışmamış onları hep kemırıp dişlerine zarar vermesın bide galiba o kırlı popo hastalığı değil çunku poposu apse atıyo

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, o zaman o kirli popo hastalığı değil, az bir ihtimalle mantar hastalığı olabilir ama ben veteriner değilim bu sadece tahmin, daha başka birşey de olabilir, size tavsiyem en kısa sürede bir veterinere, tabi varsa da ilinizde bulunan veterinerlik fakültesine götürün. Yalnız önemli birşey buldum, makat-anüs çevresinde apse oluşması ve dışarı atması insanlarda da var, bunun sebebi ise aşırı ishal sonucu olması veya kalınbağırsak iltihabı sonucu oluşur diyor insanlarda. Ve sizin tavşanınızda da ishal olayı var. Yani uzun süren ishal buna yol açmış olabilir. Bir an önce veterinere gidin çünkü bu apseler insanlarda ateş, çok fazla ağrı, halsizlik, titreme yapıyormuş. Buradan da insanlardaki apseye ulaşabilirisniz http://www.sagliktayenilikler.com/makat-apsesi-neden-olur/

   Sil
  2. Tavşanınızın mutlaka bir boş, çivisiz, boyasız sebze veya meyve kasası olmalıdır. Pazarlardan, manavlardan bulabilirisniz. Tavşanınız bu kasayı zevkle kemirecektir. Tavşanınız birşeyler kemirmezse dişleri gitgide uzar ve nefes alamaz, ölür. Tavşanlar bu yüzden dişlerini törpülemek için sürekli birşeyler kemirir yani bunu yaramazlıktan dolayı yapmazlar o yüzden de kasası, çam ağacı kozalakları gibi kemirmesi için doğal ürünler olmalıdır.

   Sil
 21. merhaba benim tavşanımın hastalığı nörolojik gibi duruyor. sara hastaları gibi bayılıyor acı içinde ses çıkarıyor.kendini kafeste yerden yere vuruyor.elleri ayakları kafası farklı yerlere dönüyor ve uzun bbir süre düzelmiyor. tedavisi var mı ya da ne yapabilirim ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, çok geçmiş olsun. Kaynaklarda "Türkiye'de tavşanlarda henüz bildirilmiş epilepsi (sara) vakası – çalışması yoktur. Tavşanlarda deneysel epilepsi yapılmıştır." diyor. Ama yabancı kaynaklara baktığımızda "Tavşanların epilepsi geçirenlerin büyük çoğunluğu beyaz, mavi gözlü ve kulakları aşağıda olan ırklardır." diyor. Ayrıca çam ve sedir ağacı gibi yumuşakağaç türleri tavşanların karaciğerlerini olumsuz etkiler ve tahribat yapar, bu yüzden bu ağaçlardan olan talaşları, eşyaları tavşanınız için kullanmayın. Ayrıca nöbet geçirirken etrafta kendini yaralayabilecek sivri uçlu sehpa, keskin şeyler, cam ürünleri, kırılabilecek şeyler varsa kaldırın, tavşanınızı daha çok kafesinde ya da küçük bir odada tutmaya çalışın. Duvarlara, yerlere minder filan koyun. Asla balkona filan çıkarmayın. Bir an önce veterinere götürmelisiniz, tabi bir hayvan hastanesi veya veterinerlik fakültesine çünkü tomogrofisi çekilmeli. Kedi ve köpekler için sara ilaçları var, tavşanlar için de mutlaka bir çözüm vardır diye düşünüyorum. İstanbul'da ikamet ediyorsanız mutlaka randevu alıp Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakiltesi'ne gidin. Çünkü bu ölü taklidi, şakaya filan benzemiyor maalesef.

   Sil
  2. teşekkür ederim ilginiz için fakat benim tavşanım kriz geçirdikten sonra ayakları komple felç oldu yürüyemez hale geldi gözleri görmedi ve koku duyusunu kaybetti. nasıl bir hastalık bilmiyorum ama doktora götürmeye fırsat kalmadan onu kaybettik.çok hızlı bir şekilde ilerledi hastalığı.onu öyle görmek bana çok acı verdi.umarım başka hiçbi tavşanın başına gelmez

   Sil
  3. Ben şu ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum, çok üzüldüm, başınız sağolsun. Çok acı bir olay ne desem boş.. Galiba saranın yanında başka birşey daha vardı, sırf sara böyle olmazdı çünkü.. Keşke size daha çok yardımım dokunabillseydi veteriner değilim ama inanın kendimi daha çok geliştireceğim, ben hastalık olaylarına fazla giremiyorum çünkü ilaç tavsiye etsem birşey olsa suç, sonuçta bunlar kedi köpek gibi değiller, çok hassaslar ama bu olay beni çok üzdü. Birgün benim tavşanlarım da ölecek. Her ölen tavşanda kendimi hazırlıyorum zaten. En korktuğum olay felç oldu hep.. Tavşanlar zaten az yaşıyorlar bizim yüzümüzden. Tekrar başınız sağolsun.

   Sil
  4. İnşallah başka bir tavşan daha bunu yaşamaz dediğiniz gibi..

   Sil
  5. o kadar üzgünüm ki onun o en son hali o felçli hali gözümün önünden gitmiyo bi türlü.eve giremez oldum onun odasına giremez oldum.. evde tavşan besleyenler bi gün öleceklerine hazırlıklı olsunlar gerçekten çok sarsıldım.umarım kimse bu kadar acısını yaşamaz.

   Sil
  6. Evet maalesef çok acı bir deneyim sizin için.. En azından fazla acı çekmeden kurtulmuş diyelim. Ben de zaten hergün Tawşi ile ilgili rüyalar görüyorum iyice paranoyak oldum heryerine bakıp duruyorum ama kaderde yazıldıysa olan oluyor. Her an herkesin başına gelebilir bu ve maalesef ülkemizde tavşanı felç olarak ölen çok kişi var. Çok ama çok üzücü.. Yıllarca bir sürü çok sevdiğim kedim öldü, çoğunu köpekler parçaladı bahçedekilerin. Birçok kedi ve köpeğimizi gerizekalı komşular zehirledi yazlıkta.. Olmadı belediye gelip tasmalı köpeğimi alıp götürüp zehirleyip ormana attı. Artık öyle bir taş kestim ki bir ara ailemden biri öldüğünde o an ağlamaz hale gelmiştim. Şimdi de kendimi evde beslediklerime alıştırıyorum tabi, onlar da ölecek, belki de ben onlardan önce ölürüm hayat bu.. Ama aslında sadece boyut değiştirecekler ve biz de yanlarına gideceğiz ve sonsuza kadar onlarla olacağız, bir de böyle düşünüyorum o zaman fazla üzülmüyorum. Tüm kaybettiğim hayvanlarımı, ailemi teker teker göreceğim orada.. Siz de tabi.. Üzülmeyin lütfen demeyeceğim acınız çok taze.. Teselli etmeye çalışıyorum sadece ama teselli de boş tabi.. Herkesin dediği maalesef doğru; önce inanmasam da artık anlıyorum, zaman herşeyin ilacı oluyor. Umarım herkes hazırlıklı olur diyeceğim ama çok zor.. İnşallah.. Şimdilik fotoğraflardan, slow müziklerden,aşırı alkolden uzak durun, onlar daha beter yapıyor. Küçük bir tatile çıkabilseniz keşke..

   Sil
  7. Kim olduğunuzu bilmiyorum ama verdiğiniz destek için çok çok çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş alışıyorum biliyorum bir gün bizlerde onların yanına gideceğiz.Sizde çok zor günler geçirmişsiniz Allah yardımcınız olsun.Ben bi daha evde beslemek istemiyorum en azından şu sıralar.. tekrar verdiğiniz destek için teşekkür ederim minnettarım..

   Sil
  8. Ne demek, ben sadece tüm tavşanların ve tavşanseverlerin yanındayım. Hayvanlar benim herşeyimdir özellikle sokak hayvanları.. Teşekkür ederim. Ben de sizinle aynı fikirdeyim, Allah korusun benzer bir durum yaşarsam -ki yaşayacağım- ben de bir daha tavşan beslemem; örneğin benim terkedilmiş halde sahiplendiğim Lop tavşanları zaten doğada olmayan ve insan tarafından geliştirilmiş bir ırktır yani salsak doğada da yaşayamazlar ama ömürleri de çok kısa, o kadar da tatlılar ki insan çok alışıyor ve kısa sürede öldüklerinde çok üzülüyoruz. Keşke Lop tavşanı hiç üretilmese.. Tekrar başınız sağolsun.. Ne demek, bu blogta bilgiler de paylaşılır, sevinçler de, acılar da.. :)

   Sil
 22. Benim tavşanımın ön ve arka ayaklarında incelme var genellikle gözleri kısık bakıyor kulağında ve gözleri de seyrek biçimde siyah renge dönüşmüş tüyler var sevince kaburgası çok belli oluyor kemikleri hissediliyor ve çok zayıfladı kuyruğu da çok ince ve küçük veterinere danıştım virüs olabilir dedi sizce hastalığı nedir

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tavşanınıza ıslak sebze meyve vermeyin, kurutup silip öyle verin, meyve çok az yesin, domates filan sakın vermeyin, domates tavşana verilmez. Tuz taşı koyun, yalamaya çalışsın. Yemeklerinden bahsettim çünkü iç parazit sorunu varsa yemekleri de çok önemli, bu durumda ishal filan olmamalı, samanı, kuru yoncası, kuru otu ve hergün değiştirilen suyu önünde bulunsun sürekli, tuvaletini hergün değiştirin, etraf temiz olsun. Anne sütü az içtiğinden kemikleri yeterli kalsiyumu alamamış ve şimdi bu etki gösteriyor olabilir. Tabi sakın süt vermeyin. Ama bence kesinlikle bir iç parazit sorunu olduğunu düşünüyorum. Bağışıklığı çökmüş sanırım ve bu yüzden de zayıflamış, Yapacağınız 2 şey var öncelikle veterinerlik fakültesi varsa oraya götürün, tavşanınıza 1 hafta boyunca parazit iğnesi yapılacaktır veya sizden ağzına şırıngayla vermeniz istenebilir, diğeri ise bağışıklığını geri kazandırmak için başka bir iğne, ayrıca size vitamin verebilirler, güçlü hale getirmezseniz yatalak hale düşecektir ve yakında ishal başlayabilir, bir an önce fakülteye götürün onu..

   Sil
 23. Tavşanımıza 2 yıldır bakıyoruz şu an evimizde 5 tane tavşan var daha önce tavşanımız tekti sonra ona arkadaş olsun diye bir tane daha tavşan aldık daha sonra çiftleşip 3 tane yavru doğurdu hepsine küçük ve kapalı bir balkonda bakıyoruz ve 5 tane oldukları için balkon çok çabuk kirleniyor haftada bir temizliyoruz dışkılarını yaptıkları yere gazete seriyoruz gazete ıslandıkça yeni gazete koyuyoruz diğer hiç bi tavşanda sorun yok 5 6 aydır hastalığından bahsettiğim tavşanımız böyle yiyecek olarak lahana veriyoruz arada marul patlıcan salatalık veriyoruz arada pasta ve çikolata gibi şeyler de veriyoruz bi sakıncası var mı tavşanları evde dolaştırmıyoruz sadece küçük odaya haftada bir çıkarıyoruz tavşanımızı ilk aldığımızda 2 3 aylıktı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bir de tavşanımız sürekli doğum yapıyor

   Sil
  2. Nereden başlasam.. Maalesef çok fazla hata var..
   1) Tavşanlarınızın erkekleri acil olarak veteriner fakültesinde kısırlaştırılmalıdır yoksa sayıları 500 'e doğru gider.
   2) 5 tavşanın olduğu balkonu haftada bir değil hergün temizlemelisiniz yoksa birçok hastalığa yakalanırlar.
   3) Tuvalet olarak gazete yerine leğende talaş koymalı ve hergün değiştirmelisiniz.
   4)Tavşanlar selüloz eksikliği yaşadıklarında gazete kemirirler ve gazetedeki kurşun tavşanları zehirleyerek öldürür. Gazete asla koymamalısınız.
   5)Balkonda üşüyüp birçok hastalığa kapılabilirler. Balkon kapalı da olsa ev gibi sıcak olmaz.
   6) Lahana çok ama çok az verilmelidir çünkü tavşanlarda guatr ve ishale sebep olur.
   7) Patlican verilmemelidir.
   8) Yavru tavşanlara sebze ve meyve 3 aylıktan sonra verilmeye başlanır.
   9) Tavşanlarınıza palet tavşan yemi vermelisiniz, sebze olarak da maydonoz, marul, salatalk.. vermelisiniz, havuç ve meyve çok az verilmelidir
   10) Pasta ve çikolata tarzı abur cuburlar asla ve asla verilmemelidir, ishal, körlük, diyabet gibi birçok hastalığa sebep olurlar.
   11) Tavşanların kendilerine ait bir odaları olmalıdır, gün boyu özgürce bu odada dolaşmaları lazımdır, bir balkon veya kafeste tavşan bakılmaz.
   12) Tavşanlar 15-25 derece arası sıcaklıkta bir odada bakılmazlarsa hastalanırlar.
   13) Saman, kuru ot, kuru yonca, kemirebilecekleri çivisiz ve boyasız sebze-meyve kasaları olmalıdır.

   Sil
 24. Tavşanlar ekmek ve cipste yiyorlar biz de sevdikleri düşünüp veriyoruz ama cipsi çok vermiyoruz 3 4 tane veriyoruz cips ve ekmek verilir mi kuzenim de tavsan bakıyodu veteriner onlara tavşanlara maydanoz verilmez demiş bir de tavşanlar toz şekeri çok seviyorlar biz vermiyoruz ama vermekte bir sakınca var mı tavşanlara ılık mı yoksa soğuk su mu vermeliyiz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tavşana cips verilmez, ekmek ise kepeksiz olarak ve çok nadir verilir. Maydanoz aşırı olmamak koşuluyla verilir, yani günde yetişkin tavşanlara 6-10 dal maydanoz verilir. Toz şeker mi daha neler tavşana verilmez. Şöyle düşünün yabani bir tavşan doğada geziyor, sizce ne bulup yiyebilir? Doğada cips, şeker, çikolata.. yoktur ama sebze, meyve, otlar vardır. Yani tavşanlara doğada olan şeyleri vermeliyiz, abur cubur vermemeliyiz yoksa ölürler. Çeşmeden normal sıcaklıktaki suyu doldurup direkt vermelisiniz. Yani buzdolabında soğutup veya kettle ile ısıtıp vermemlisiniz.

   Sil
  2. Soğuk derken şu anda kış çeşmeden soğuk su akıyor çeşmedeki soğuk su mu yoksa ılık su mu verilir demek istemiştim siz beni yanlış anladınız

   Sil
  3. İstanbul'da iseniz çeşmeden doldurup direkt verebilirsiniz su çok soğuk değil ama Erzurum gibi bir yerde iseniz hafif çeşmenin ılık kısmını açıp verebilirsiniz.

   Sil
  4. İzmirdeyim çeşmenin soğuk tarafını mı ılık tarafını mı açmalıyım

   Sil
  5. İzmir o kadar soğuk değil, siz soğuk tarafından koysanız da olur.

   Sil
 25. merhaba benim tavşanım yavru ve 5-6 saattir çok durgun sürekli uyuyor yatıyor anlattığınız hastalıklara baktım ama belirtilerini görmedim çok şükür beslenmesinde mi yanlış yapıyorum acaba yeşillik havuç veriyorm kuru ot ve saman vermedim hiç su da içmiyor neler vermeliyim bilgilendirirmisiniz lütfen

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, beslenmesi çok yanlış, yavru tavşanlara fazla sebze ve havuç verilmez, sebzeler de yıkanıp kurutulmalıdır, çok ama çok az olmalıdır, yavru tavşanlar yavru tavşan palet yemiyle, kuru ot, saman ve kuru yonca ile beslenmeli, suyu hergün tazelenmelidr. Siz aşırı sebze vererek ishal yapmış olabilirsiniz, ishal yavru tavşanlarda ölümcüldür, ayrıca iç paraziti de olabilir, iç paraziti varsa acilen iğne yapılıp su kaybı için serum takılmalıdır, acilen veterinerlik fakültesine götürün yoksa kaybedersiniz.

   Sil
 26. çok teşekkür ederim ilgilenip hemen cevap verdiğiniz için söylediklerinizi hemen uygulayacağım tekrar teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ne demek, İstanbul'da iseniz acilen Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürün, metrobüsün son durağında iniyorsunuz.

   Sil
 27. slm 2 aylık bir tavşan aldım lop tavşanı şuan 1 yaşında ve çook ama çok tatlı ilk aldığımdan beri palet yemler arada yeşillik falan veriyorum şükür bir hastalığı olmadı hiç ve çifleşmesi için aynı cins bir erkek aldık 30 gün geçmesine rağmen hamilemi değilmi anlamış değilim hiç bir belirti yok ilk bir hafta tüylerini yoluyodu ama şimdi eski hali gibi yani bilmiyorum sorum şu erkek tavşanın az önce gözleri akıyodu ve süt gibi ve göz cevresi ıslanmıştı ne yapmam lazım acaba ancak p,tesi veterinere götürebilirim ve beklemek istemiyorum yapabilecegim bir şey varmı acaba şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, benzer bir soru daha önce de sorulmuştu, tavşanınızı öncelikle bir veterinerlikl fakültesine götürmelisiniz (İstanbul'da iseniz Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne). Tavşanınıza göz damlası verilecektir. Ama buna ne sebep oluyor önce o önemli, kullandığınız talaş mı, etraftaki toz mu, polen mi, yediği birşey mi, bir iç parazit mi bunu anlamak lazım. Gözünü sıcak olmayan şekersiz demlenmiş çay ile pamuğa batırıp silin, bunu tekrarlayın iyi gelecektir. Sütle deneyenler de var ama çay daha bilinen bir yöntemdir, bir günlük idare eder en azından, geçmiş olsun. Dişiniz tüylerini yoluyorsa ya yabancı gebelik yaşıyordur ya da erkekten dolayı strese girmiştir. Yalnız tavşanların çiftleştirilmesi sonucu birçok sorun doğar, en az 6-7 yavru doğar ve bir tavşan her 30 günde bir çiftleşip hamile kalabilir ve kısa sürede 400 tavşanınız olabilir, yavruları da eşe dosta dağıtırım diyırsanız insanlar tavşan beslemekten gerçekten anlamıyor, kedi veya köpek gibi sanıyorlar ama aslında çok zor ve meşakatli bir iştir, o yüzden verdiğiniz yavrular da kısa sürede terkedilecektir. Bence hemen erkeği veterinerlik fakültesinde kısırlaştırtın, mutlu mesut yaşasınlar, ben öyle yaptım, yazılarımdan bulabilirsiniz.

   Sil
  2. çok teşşekür ederim cevapladığınız için dayanamayıp bugün veterinere götürdüm dediğiniz gibi damla vermedi ama damla kıvamında bir göz merhemi verdi işin tuhaf yani asiviral göz merhemini insanlarda kullanıyor acaba işe yararmı bilmiyorum. tavşanlarıma talaş kullanmıyorum tuvalet ihtiyacları için kaplara
   kedi kumu dediğimiz sıkıştırılmış çam talaşından oluşanlardan kullanıyorum zaten ikisinin kafesi şuan ayrı sadece ilk etapta yanyana getirdik ama bizim kız prenses gibi yetişti başka tavşan görmediği için panikledi sanırım erkek yaklaştığında ıng ıng diye tuhaf sesler cıkarıp itekliyodu şimdi aralarından su sızmıyor.. veterinere giderken telaştan sadece erkeği götürüp gözlerine baktırdım ama kızımızı götürmeyi unuttum karnında sertlik var hamile gibi pek durmuyor ama yinede umutlanıyorum işte bu arada ben küçükken annem 2 tavşanla 50 ye yakın tavşan çoğalttı heralde tavşan sevgisi ordan bulaştı
   bizimki bir doğursun başkasına vermem kendim bakarım acilen erkeğide kısırlaştırım tekrar teşekkürler hızlı cvp yazdığınız için siteniz çok yararlı başarılar diliyorum.

   Sil
  3. Ne demek.. Asiviral uçuk kremidir, göz merhemi olduğunu bilmiyordum. Çam talaşı tavşanların sindirim sistemlerini etkiliyor ve alerji yapıyormuş aklınızda olsun, ben normal marangoz talaşı kullanıyorum. Üstelik bedava.. Tavşanınızın tüylerini hergün tarayın ki yoksa tüylerini yutar ve karnında tüytopu oluşur, bağırsak ve mideyi tıkayıp ölüme yol açar, ayrıca 24 saat de kuru ot ve samanları önünde bulunmalıdır. Ama toplam 7-8 tavşana bakmak çok zordur, tatile giderken filan onlara kim bakacak, hepsini birden tatile götüremezsiniz, sonra doğanları da tek tek kısırlaştırmak gerekecek, çok yorucu olacak ve hepsiyle ilgilenemeyebilirsiniz benden söylemesi :) Siz dediğiniz gibi erkeği bir an önce Avcılar'da fakültede kısırlaştırın, dişi için en iyisi budur, size linki şimdi yollarım. Çok teşekkür ederim :)

   Sil
  4. http://tawsim.blogspot.com.tr/2013/07/milky-kisirlastirildi.html

   Sil
 28. çok teşekkürler bende asiviralin göz merhemi olduğunu sanıyodum tereddütte kaldım iyikide kullanmadım hayvancağızda neye uğrayacağını şaşırırdı :) veterineri aradım ama adam gülmekten konuşamadı bile onu burun ve dudak çevresi için verdim dedi damlaya gerek yok dedi siz beni dinlemedinizmi dedi :) aslında çok hassasım ve telaşlandığım için dinleyemedim heralde neyseki tavşanım biraz düzelmiş gibi ama her dakka kontrol ediiyorum bu hafta kısırlaştırma işlemiyle ilgilenecem çam talaşından da vazgeceyim artık herşey için çok teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ben de dedim ya göz merhemi de çıkmış ya da veteriner ilaçları ayırt edemiyor :) Asivirali ben hep kendime kullanırım en iyi ve ucuz uçuk kremidir, kendinize de kullanabilirisniz yani. Allahtan sürmemişsiniz gözüne filan.. Bundan sonra daha dikkat edin daha da tehlikeli bir ilaç olabilirdi :) Düzelmiş olmasına sevindim, çaylı pansuman da yapsanız fena olmaz ama.. Bir marangoza poşetle gidip rica edin, sizi kırmayacaklardır :) Önceden fakülteden randevu alın ama, sonra ona göre gidin. Hatta sonra dişiyi de oradaki Prof. Dr. Ragıp Kılıçarslan'a kısırlaştırın, dişileri o kısırlaştırıyor, inanılmaz müthiş bir hekimdir. Dişiler kısırlaştırılmadığı sürece rahim kanseri olullar, urlar oluşabilir. Kısırlaştırma sonrası bu risk gider ve ömürleri de uzar, yalancı gebelik olayını da yaşamamış olurlar. Ne demek, herşey tüylü dostlarımız için :)

   Sil
 29. İstanbul göztepe'de oturuyorum. 4-5 aylık çok uysal bebek gibi baktığım tavşanıma bir yuva, sahip arıyorum. Lütfen bana yardımcı olun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Petarkadaş.com'a üye olun ve ilan verin, ben de o ilanı sonra bu bloğun ilan bölümüne koyarım.

   Sil
 30. Merhaba 40 günlük erkek lop Tavşanım var kuru yonca buğday palet yem karışımı veriyorum suyu da eksik olmuyor oynamasi yemesi icmesi idrari normal. Buggünlerde ense tüyleri seyreklesti bi de kulak arka tüyleri azaldı derisinde bi sorun gözükmüyor bir de Doğudayim buralarda bu cinsten anlayan bi veteriner olduğunu sanmıyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba.. Başka tavşanlarla beraber mi yaşıyor? Mantar veya egzama olabilir. Ya da vücuduna su veya kendi idrarı geldiyse bundan da tüyleri dökülebilir. Anne sütü az içtiği için de olabilir, yani anne sütü az içen tavşanlarda bağışıklık hemen çöker ve çok fazla ölüm olur, 3 aylık ve üzeri tavşanlar alınmalıdır. Fotoğrafını tam görmeden tahmin edemem maalesef.. Hazır satılan unlu bebek tavşan yemi, kuzu palet ve karışık güvercin yemi karışımları verebilirsiniz. Mantar veya egzamaysa acil ilaç tedavisi şarttır yoksa ölüme kadar gidebilir geç kalınırsa.. Tavşanınızın önünden kuru yonca, kuru ot ve uzun saman eksik etmeyin, 24 saat önünde dursun.

   Sil
  2. Çok teşekkür ederim. Dediğinize göre bazen su kabinin içine düşebiliyor kafesten çıkmaya çalışırken o yüzden olmuş olabilir. Yine de mantar ilacı alayım ben. Tek yaşıyor. Başka hiç bir sorunu yok her şeyi normal.

   Sil
  3. Bugün dikkat ettim de sadece boyun ve kulakta değil bütün vücut tüyünde seyrekleşme var, mevsimsel olabilir mi ?

   Sil
  4. Mevsimsel tüy dökülmesi tüm vücutta aynı oranda olur, siz lokal gibi bahsetmiştiniz. Boşuna da mantar ilacı almayın derim çünkü ağır olabilir, fazla sek tahıl tüy dökebilir, yavru tavşan palet yemi, kuzu palet yemi ve güvercin yemi ile karışık verin ve unlu olanları tercih edin. Ama eğer vücudundaki tüylerde de hafiften azalma varsa mevsimseldir. Yine de 40 günlük yavru bir tavşanda fazla mevsimsel bir dökülme olmaz çünkü az tüyü vardır zaten tüyleri de yeni çıkıyordur ama iyi düşünmekte fayda var, umarım mevsimseldir.

   Sil
  5. Tekrar teşekkür ederim. En kısa zamanda sebebini öğrenip size de bildiririm.

   Sil
  6. Ne demek, geçmiş olsun.

   Sil
 31. Merhaba..
  Hollanda lop'umun idrarı bazen kırmızı oluyordu ama ara sıra. Bugün altına baktım sanırım idrarını yaptığı bölge kanlı duruyor ama altına baktırmıyor fazla tepiniyor tırnakları ellerimi mahvetti hatta. Sebebi ne olabilir? Yarın veterinere götürmeyi düşünüyorum.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, bu çok sık sorulan bir soru o yüzden linki aynen aşağıya koyuyorum, tırnaklarını 2 ayda bir kestirmelisiniz çok uzunsa yoksa yamuk uzar ve hayvana ağrılı batma yapar, geçmiş olsun;
   http://tawsim.blogspot.com.tr/2012/04/tavsanlarda-idrar-rengi.html

   Sil
  2. Merhaba benim Tavşanı m bani surekli bazanin altina giriyor orda yatiyor oysaki koskoca oda onun neden boyle yapiyor dur accaba .

   Birde arkadasim ordek civciv yani kümes hayvsni istiyor petshop tan almak istemiyor nerden bulabiliriz.

   Sil
  3. TAVŞAN SAĞLIĞI bölümündeki sorunuzun altına cevabı yazdım. Tavşanlar ayrıca doğada toprak altında tünel kazıp yaşarlar, ağaç kovyklarına girerler, doğada av pozisyonunda olduklarından hep tedirgin, stres altında ve paniktirler, kuyu köşeleri çok severler. Diğer sebepleri diğer bölümdeki sorunuzun altına yazdım. Benim arkadaşım yıllarca bir ördek besledi, küçükken evet çok tatlılar ama büyüyünce bakımı özellikle tuvaleti çok zor, ev içine uygun değil, tamamen etrafı duvar veya telle kaplı bahçede bakılmazsa kedi veya köpeklerin saldırısına uğrar, kışın bahçede bakılmaz çünkü üşür, ayrıca sürekli vak vak diye dolaşır, kedi gibi düzenli balıkla beslemeniz gerekir. Tatile giderken yanınızda götüremezsiniz, civcivler zaten genelde ölür veya kedi kapar. Yazın koku olunca komşular şikayet eder. Ben evde kaz ve civciv beslenmesine bu yüzden karşıyım. Arkadaşınız kesip yiyecekse zaten bilemem, ona zaten ben yorum yapamam. Kısacası tavşandan çok daha zordur.

   Sil
 32. Birde oglusuma yulav ezmesi versem olur mu?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tavşanlara asla koyun, inek sütü verilmez, süt içeren, tatlı, abur cubur tarzı ürünler de verilmez. Değişik gıda olarak güvercin yemi olarak aık halde kilosu 1-2 TL'ye satılan 10 çeşit tahıldan oluşan karışık yem var, yine yemcilerde satılan kuzu palet yemi var kilosu 1 TL, bu ikisini alıp karıştırıp verebilirsiniz. Ödül olarak birkaç fındık, ceviz, badem, tuzsuz çekirdek içi verilebilir.

   Sil
 33. Tavsanimin cinsi ni nasil öğrenebilirim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. http://tawsim.blogspot.com.tr/2013/07/tavsan-cinsiyeti-nasil-anlasilir.html

   Sil
 34. Arkadasimin bakmasi icin yeri var ve ilk defa bakmiyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. O zaman güzel ama petarkadaş ve benzeri ücretsiz hayvan sahiplendirme sitelerinde genelde ücretsiz kedi, köpek, tavşan, hamster, guinea pig, kuş, kaplumbağa, iguana, bukalemun, balık gibi hayvanlar yuva arıyor. Facebook ve başka yerlerden belki bulabilirsizniz.

   Sil
  2. Arkadaşınız sahibinden.com'a da kümes hayvanları ve evcil hayvanlar bölümüne bir baksın arada ücretsiz veren oluyor ama asla satıcıların tuzağına düşmeyin mutlaka telefon açın çünkü ücretsiz yazıp satış yapan çok kişi var. Ücretsiz yazıp satan varsa da mutlaka ŞİKAYET ET bölümünden şikayet edin.

   Sil
 35. Tavsanim 6 aylik yanina bir ese ihtiyac varmidir yanlizliktan ölür mü?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tavşanınız erkekse şu an tam ergenlik ve kızışma dönemindedir, bu yüzden biraz hırçınlaşabilir, daha çok hareketlenebilir. Tavşanlar asla yalnız yaşamamalıdır çünkü onlar çok sosyal hayvanlardır. Tavşanınıza cinsiyetini öğrendikten sonra Petarkadaş'tan ücretsiz ve yine aynı ırk (Lopsa, yeni tavşan da Lop olmalıdır ama Aslanbaş için normal bir tavşan edinebilrisiniz çünkü Aslanbaşlar daha iri olurlar, loplar biraz küçük olduğundan sorun çıkabiliyor) bir eş bulup yuva bulabilir hem de sevaba girersiniz. Ama en önemlisi, erkek olan tavşanı mutlaka kısırlaştırmalısınız, bu çok basit bir ameliyattır ve mutlaka veterinerlik fakültesi (Ben dişi tavşanımı Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde sorunsuzca kısırlaştırttım) veya deneyimli bir hayvan hastanesinde yapılmalıdır, operasyonu yapan kişi mutlaka daha önce de tavşan kısırlaştırmış olmalıdır çünkü onların narkoz dozları kedi ve köpekten çok daha düşük olmalıdır ve birçok veteriner bunu bilmediğinden kliniklerinde tavşanları öldürmektedirler.

   Sil
  2. Benim tavsanim erkek ama ben hayvanlarin kisillastirilmasina karsiyim hormonlariyla oynuyoruz ve dogasina haykiri bir insani o kisiye sormadan izinsin birsey yaparsak ne olur bizi sikayet eder hakkini arar ama hayvanlar yapamaz ve savunmasiz gunah

   Sil
  3. Evet keşke hayvanları kısırlaştırmak zorunda kalmasak ama bakın mesela Hollanda Lop veya Aslanbaş tavşanları da laboratuvarlarda sonradan insanlar tarafından süs olarak başka cinslerin karışımı sonrası üretilmiş tavşanlardır, yani doğada bu iki cinse asla rastlanmaz çünkü doğada yaşayamazlar, bir İran Kedisi, bir Yorkshire Terrier gibilerdir yani.. Keşke üretilmeselerdi ve ticareti de yapılmasaydı. Size gelirsek tavşanınıza eş alırsanız inanılmaz mutlu olacaktır ama tavşanınız 30 günde bir size 6-10 adet arası yavru tavşan verecektir ve bu tavşanları sağa sola kurabiye gibi dağıtamayız çünkü tavşan gerçekten bakması çok özen gereken bir hayvandır, asla kedi veya köpek gibi değildir. Yavruları verdiğiniz kişilerin çoğu onlara bakamaz, terkeder, sokağa atar veya evde ölümüne sebep olur, kısacası yavrular ölür, hayvan ticaretçilerinin eline düşer veya elinizde kalırlar. Hayatları perişan olur. Tawşi ve Milky kısırlaştırıldıklarından çok mutlular, aşklarını diledikleri gibi yaşıyorlar, yalnızlıktan sıkılmıyorlar, çocuk dertleri de yok. Dinsel olarak evet haklısınız ama dediğim gibi bir de bu yönden düşünün. O zaman tavşan almayacaktınız çünkü en hızlı üreyen hayvandır, bir tavşan çifti 1 yılda minimum 500 yavru yapar, evinizi yerler valla :) Sizin gibi düşünüp doğalına bırakanların videolarını TAVŞAN HABERLERİ bölümünden görebilirsiniz, artık devletten yardım isteme durumuna gelmişler.

   Sil
 36. iyi akşamlar ben Sakarya da oturuyorum, 2 yaşında kız tavşanım var , bir aya kadar gayet sağlıklı mutluydu hiç hasta bile olmadı,evin her yerinde rahatlıkla dolaşıyordu,bir ay önce halıların her yerini kan yapmaya başladı veterinere götürdük kızgınlık dönemi dedi daha doğrusu tam anlamadım tahmini söylüyorum benim uzmanlık alanım değil dedi , Diğer veterinerlerde başka birine yönlendirdi ama hiç biri bilemedi ne olduğunu eve gelmek zorunda kaldık, O günden itibaren her gün az az kan bazı günlerde çok yoğun bir şekilde kan geliyor idrar yerinden ne yapacağımı bilmiyorum aramadığım yer kalmadı. yardımcı olursanız çok sevinirim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İyi akşamlar, tavşanların ergenlik dönemi 4-6 aylık arasındadır, yani sizinki zaten olgun bir tavşan, bu şekilde aşırı kızgınlığa giremez, girse de zaten kan olayı olmaz. Anca yalancı gebelik yaşar. Şu yazıyı okuyun lütfen;

   http://tawsim.blogspot.com.tr/2012/04/tavsanlarda-idrar-rengi.html

   Ayrıca tavşanlar asla regl olmaz. Bu kızgınlık da değil, yediği birşeyden dolayı renk değiştirme de değil, veteriner değilim ama idrar yollarında sorun olduğunu tahmin ediyorum, iç paraziti de çok ilerlemiş olabilir, test yapılıp başka bir hastalığı olup olmadığı görülmelidir, acilen bir üniversitenin veterinerlik fakültesine veya tavşandan anlayan deneyimli bir hayvan hastanesine götürmelisiniz. Çok geçmiş olsun.

   Sil
 37. merhaba, yavru bir tavşan aldım bir hafta önce sanırım sütten kesileli çok olmamış. pelet yem ve kuru otla besliyorum geceleri sıcak tutmaya özen gösteriyorum. iştahı ve hareketliliği iyi, ancak burun çevresi ve yanaktan anuse kadar tüylerinde birleşme, kirli görünüm var. ishal olmasından korktum ancak dışkısı katı ve kahverengi. ne olduğunu çözemiyorum ağız çevresinden başladığında yemekleri bulaşıyor diye düşünmüştüm ama giderek yayıldı. ne önerirsiniz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, keşke satın almayıp yuva arayan bir tavşana evinizi açsaydınız çünkü bu bloğun amacı tavşan almayı özendirmek değil yuva arayan tavşanlara yardım etmektir. Satılan tavşanlar para uğruna çok erken sütten kesilir ve çoğu erken hastalanıp maalesef ölür. Tavşanınıza bağışıklığı için veterinerde iğne yapılmalıdır hatta veterinere danışıp petshoplarda da satılan kuşların suyuna da katılıp kullanılan vitaminlerden birkaç damla damlatarak kullanabilirsiniz ama biraz pahalıdırlar, bazı veterinerler de bebek ve çocuk şuruplarını öneriyor bağışıklığı artsın diye, tabi çok az dozlarda öneriyorlar, veterineri harfiyen dinleyin. Mantar hastalığı başlangıcınta ve iç parazit olduğunda böyle bir tüy durumu olabiliyor umarım bunlar değildir acilen tavşandan anlayan bir veterinere götürmelisiniz (İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi gibi). Geçmiş olsun.

   Sil
 38. Merhaba;1.5 seneyi geçkin tavşanım var biraz tosun gibiydi,fakat yemeden kesildi sadece su içiyor ve arada 1-2 dal maydanoz ve çok az marul yiyor hareket etmiyor neredeyse aynı yerde sürekli duruyor hiç hareket etmiyor tavsiyeniz nedir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba.. Tavşanınız ishal mi? İshalse iç paraziti olabilir, hemen iğne yapılmalıdır. Bence hemen veterinere götürün, dahili bir hastalığı mı var öğrenin, mevsim geçişlerinde ve sıcak mevsimlerde tavşanlar az yemek yer. Ayrıca vitamin aldıysa da iştahı kesilmiş olabilir. Bir an önce götürün ki Allah korusun bazen böyle vakalar felç gibi kötü şeylerle sonlanabiliyor. Böyle birşey asla sanmıyorum tabi ama önlem için diyorum. Bir de dişlerini kontrol ettirin, bazen arka dişler aşırı uzar, yemek yemesini bırakın nefes almasını bile engeller. Ya da ağzında diş kenarlarında et parçacığı küçük kabarcıklar var mı, eğer böyle kistler varsa iştahı acıdan azaltır.

   Sil
 39. merhaba bizim tavşanımızın göz kapağının kenarı kızarmış ve bir kez de sulanmış.bu geçer mi .geçmesi için ne yapmalıyız.bir de tavşanımızın bize alışması için ne yapmalıyız

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba.. Keşke veteriner olsaydım hemen cevap verebilirdim eğer tavşanınızın toza, polene alerjisi yoksa, sinek, böcek ısırmadıysa geriye 2 şey kalıyor;

   1)TAVŞANLARDA VİRAL HEMORAJİK SENDROM
   ( VHS - Nekrotik Hepatitis )

   Tavşanlarda %80-90 oranında ölümle seyreden, bulaşıcı ve viral bir hastalıktır. Bulaşma hava yoluyla, hasta tavşanların kullandıkları malzemeler, parazitler vb. bir çok yolla olmaktadır.
   2 aylıktan küçük tavşanlar genellikle hastalığa dirençli olmakla beraber, özellikle 2 yaşın üzerindeki tavşanlarda VHS hastalığı hızlı seyreder. Hastalığın hızlı seyrettiği tavşanlarda genellikle herhangi bir belirti olmaksızın ani ölüm oluşur. Burundan kanlı ve köpüklü bir akıntı gelir.
   Hastalığın daha yavaş seyrettiği tavşanlarda; durgunluk, ateş, göz kapağında kızarıklık, solunum güçlüğü, kalp atışında artış görülür. Tavşanlar; ölüm öncesi çılgınca dönme hareketi yaparlar. Bazen kanlı burun akıntısıda görülebilir.
   Korunma: Aşılama ile de hastalıktan korunmak mümkün olsada henüz ülkemizde aşısı yoktur. Ayrıca tavşanınızı hastalık belirtilerini gösteren diğer tavşanlarla bir araya getirmemeniz gerekir.
   Ama bu bir varsayım ve çok nadir görülüyor. Gözüne küçük bir pamuğu oda sıcaklığındaki süte veya demlenmiş soğumuş oda sıcaklığındaki şekersiz çaya batırıp silin.

   Sil
  2. Tavşanınızın size alışması için üzerine gitmeyin, kovalamayın, korkutmayın, bırakın o size gelsin. Tavşanınız kaç aylık, 6 aylıktan büyükse elinize sebze alın, kıpırdamayın, o size yaklaşacaktır, kafasını okşayın, hergün tüylerini kedi tarağıyla tarayın. Asla ona yüksek sesle bağırmayın, kızmayın, eninde sonunda elinizdeki yiyecekleri çalacak yüzsüz bir tavşan olacaktır korkmayın :)

   Sil
  3. merhaba tavşanımızın göz kapağındaki kızarıklık geçti.size bana yardım etmeye çalıştığınız için çok teşekkür ederim.bize alışmasına gelince tavşanımız aldığımızda daha yeni doğmuştu yani 6 aylıktan küçük ve bizden korkuyor.6 aylıktan küçük olan tavşanlara öneriniz nedir ve tavşanların ömrü ne kadardır.

   Sil
  4. kedi tarağı nedir

   Sil
  5. http://urun.gittigidiyor.com/evcil-hayvan/eastland-kedi-kopek-plastik-sapli-tel-firca-14-c-114204941

   Sil
  6. Çok sevindim, ne demek. 6 aylıktan daha küçük tavşanların anne sevgisine ve korumasına ihtiyacı vardır, sizi annesi gibi gün boyu takip etmek isteyecektir. Sürekli başını ve sırtını okşamanızı öneririrm, önerdiğim tarakla da hergün veya 2 günde bir tüylerini tarayın ki hem hoşuna gider hem de midesinde tüy topu birikip ölmez. Çünkü tavşanlar kedi köpek gibi kusamaz. İnternette tavşanların oynaması için demirden top satılıyor, ondan alın, ben Carrefour'dan 5 TL'ye almıştım, gün boyu sağa sola fırlatıyorlar ama pc, pencerelere ve kafanıza dikkat edin :) Arada ödül için ağzına bir iki tuzsuz badem fındık filan verebilirsiniz. Çok vermeyin ishal olur. Tavşanların ömrü 5-12 yıl arası değişir. Bizdeki üreticiler tavşanları çok iğrenç, kötü koşullarda yetiştirdiklerinden satılan tüm tavşanlar neredeyse hastalıklıdır ve maalesef ömürleri 5 yılı geçmemektedir. O yüzden herkese parayla tavşan almayın diye sesleniyorum. Tabi tavşanların su içmediğini, sadece sebze ve meyveyle beslendiğini düşünen cahil insanlar da zavallı küçük tavşanları erken yaşta öldürmektedir. Yani ömrü 12 yıl olan bir hayvanı biz para için 5 yıla çekmişiz.

   Sil
  7. tşk ederim bana yardım etmeye çalıştığınız için bi de bizim tavşanımızın tırnakları biraz sivri ne yapmalıyız

   Sil
 40. Tavşanımın ön ayakları hareket etmiyor ve ayakta duramıyor birkaç saattir böyle lüten yardım edin çok korkuyorum

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Maalesef benim yapacak birşeyim yok, çok acil veterinere, veterinerlik fakültesine veya tavşandan anlayan bir hayvan hastanesine götürmelisiniz, inşallah felç ya da kırık değildir.

   Sil
 41. Iyi gunler
  Saglikli bir tavsanimiz vardi fakat 15 gun once once burnu sisti ve siyahlasti halende sis dahasonra ise kulak ve sirt bolgesindeki tuyleri seyreldi veteeinere goturduk bir asi yapti ve 10 gun sonra baska bir asi icin tekrar cagirdi ama durumunda bir degisiklik olmadi yurtdisindayiz ve veterinerlede pek anlasamiyoruz dilden dolayi yardimlarinizi rica ediyorum
  Tesekkurler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, tavşanınız egzama olmuş olabilir, tabi bu sadece bir tahmin, egzama belirtileri; halsizleşme veya iştah artması, aşırı hareket veya halsizleşme, ilk önce patilerde başlayan yaralar (kırmızı da olabilir), kabuklanmalar, döküntüler, tüy dökülmeleri, burun akması, burunda yaralar, kulaklarda yaralar, karın ve arka ayakta yara ve kabuklanmalarla tüy dökülmeleri sırasıyla başlar, durdurulmazsa da kısa sürede hastalık kana karışır ve ölümle sonuçlanabilir. Eğer egzama veya mantarsa çok hızlı hareket etmelisiniz. Egzama olan tavşanların yaralarına Clindacutin adlı krem sabah akşam sürülerek tavşanlar kurtarılmış, bunun yanında veterinerde iğnelere de devam edilmesi gerek tabi.

   Sil
 42. Merhaba yavru tavşanimin makatinda açılma var kırmızılasti halsizlik istahsizlik yok ama ishalde oldu kuru ekmek yediriyorum ishal yarayı kapıyor ne yapmaliyim ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, ben veteriner değilim, acilen veterinere götürmelisiniz, belki iç paraziti filan vardır, bu arada sakın yeşillik filan yedirmeyin, zaten yavrulara yeşillik ve sebze verilmez, 6 aydan sonra verilir. Bol su içmesi lazım, acilen veterinere götürün, yavrularda ishal çok önemlidir, ölüme kadar götürebilir Allah korusun.

   Sil
 43. merhaba yavru bir tavşanım var.çişi bazen apaçık bazen turuncumsu bazende kopkoyu turucu gibi oluyor.kakasıda biraz daha açıktı buara daha koyulaştı.yediklerinden olabilir mi? tavşanım 1.5 aylık filan buarada.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, ya yediklerindendir ya da bir hastalığı vardır. Bir veterinerlik fakültesine götürüp test yaptırsanız iyi olur.

   Sil
 44. bir sorum daha olacak tavşanların tırnakları ilk kez kaç aylıkken kesilmeye başlanmalı, kaç ayda bir kesilmeli ve en zoruda nasıl kesilmelidir :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 3 aylıktan itibaren kesebilirsiniz, her 2 ayda bir veterinerde kesilmelidir, evde siz kedi-köpek tırnak makası alıp çok dikkatle kanatmadan kesebilirsiniz.

   Sil
  2. http://tawsim.blogspot.com/2013/10/tavsan-tv-tavsanlarda-trnak-bakm.html

   Sil
  3. teşekkür ederim ya kafama iki soru daha takıldı.birincisi birkaç gündür çişinin rengi baya koyu ama kan gibide degil ama kırmızıya yakın bir renk.pelet yemi aynı marka yeniden aldım fakat içersinde bir öncekinden farklı yiceklerde vardı.yemesi içmeside gayet güzel şükürler olsunki.nedendir acaba çok korktum cünkü? ikinci sorumda eve yeni geldiginde kulaklarının uc kısmında birer tane siyah nokta kabuk baglaması gibi bir parça vardı iki kulagında birden ufacık şekilde.bir kulagındaki parca bugün düştü okşarken.dikkatimi çekti iki kulağınında ucları en tepesi böyle yırtık gibi nedendir acaba?cinsi sanırım ada tavşanı beyaz kırmızı gözlü sivri kulaklı :) şimdiden çoookk tşk ederim

   Sil
  4. Ne demek, palet mamalar bu renk olayını yapabilir ama en çok iç parazit veya bir başka sindirim sorunu bunu yapar o yüzden en kısa sürede veterinere götürüp tahlil yaptırmalısınız, veterinerlik fakültesine götürmenizi tavsiye ederim. Kulak uçları için de mantar veya egzama olmasından korktum, bunu da sormalısınız, ikisi de çok hızlı yayılan hastalıklardr, bir an önce götürün derim umarım bunlar değildir, tatilde olduğumdan geç yazdım kusura bakmayın.

   Sil
 45. tavşanımda bit var sanırım bilmiyorum bazen kaşınıyor. bugün üzerinde örümceğe benzeyen siyah çok küçük bir şey buldum ne yapmalıyım?parazit ilacı vardı veterinerin verdiği acaba ondan içirsem geçer mi ?(çok huysuz diye parazit aşısını vuramadılar su ile karıştırıp içirmem için bi ilaç verdiler)şimdiden teşekkürler :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, tavşanınızdaki bit değil, pire ve mayttır. Örümceğe benzeyen şey ise tavşanınız bahçede dolaşıyorsa kene olabilir, google görsellerden kene fotoğraflarına bakın eğer keneyse hemen elinize bir cımbız alın ve keneyi yakalayıp peçeteye koyun, sakın elinizle temas ettirmeyin sonra da klozete atıp sifonu çekin. Tüm tavşanlar pirelenebilir hele evin başka bir bölümünd ekedi köpek varsa kesin pirelenir. Pire için Frontline sprey kullanacaksınız onu da alttaki linkten eski bir yazımdan kullanım şeklini okuyun. Parazit ilacı iç parazit içindir, iç parazit ayrı bir olaydır ve veterineri dinleyip dediği şekilde verin, vermezseniz isahal olur. Link;

   Sil
  2. http://tawsim.blogspot.com.tr/2013/07/tavsanlarda-pire-sorunu.html

   Sil
 46. geniş bir damımız var ona kocaman bir yer yaptık orada yaşıyor ama başka hayvanım yok zaten büyük olduğu için kediler filan da yaklaşamıyor yaklaşık bir yaşında çünkü pire olduğunu düşünmüyorum çünkü pireye hiç benzemiyordu maytın görsellerine baktım ona benziyor gerçekten.elime aldığımda o böceğimsi şeyi hemencecik ezildi damda yaşıyor diye üzerine öylesine böcek gelmiş olabilir mi acaba?sizce veterinerlik bir konu mu?bir dahaki randevumuz veterinerle 1.5 ay sonra filan erken götürmeli miyim ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tabi olur, söylemeyi unuttum, toz varsa mutlaka toz piresi ve mayt da olur. Tozları süpürgeyle filan yok edin, deterjanla silmeyin ki tavşanlar zehirlenmesin, buharlı makineyle filan da çekebilirsiniz. Kene de olmaması iyi sayılır. Mayt ise Frontline sprey ile gider. Veterinerlik değil gibi yani ama 1,5 ay sonra yine danışın tabi..Kedi piresi gibi yani..

   Sil
  2. haklısınız gerçekten de toz var girip çıkmadığı yer olmadığı için haliyle toz oluyor dediğiniz gibi tozları temizleyeceğim teşekkür ederim :)

   Sil
  3. Toz hapşurma bile yapar, beni bile çok etkileyen birşeydir ki tavşanlar doğal olarak çok etkilenir. Ne demek, size şimdiden kolay gelsin :)

   Sil
 47. merhaba.tavşanım 2 aylık filan.yem olarak garden mix ti sanırım adı onu kullanıyorum günlük ne kadar vermeliyim çünkü her verdigimde doymadan yiyebiliyor ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, bir çay bardağının yarısı kadar günde 2 kere verebilirsiniz. Gece ve gündüz verin ya da yavru diye bu 2 ölçü toplamını 3'e bölüp öyle verin.

   Sil
  2. yani günlük bir çay bardağı gilan vermeliyim öyle mi? zaten yanında bolca saman ve kuru yoncada yiyor tosuncuk :) birde tırnakları cok uzadı kucagımıza filan aldıgımızda birsey olcak diye cok korkuyorum veterinere gidecegim ama evde kessemde olur mu? kedi köpek tırnak makasıylamı kesmeliyim?

   Sil
  3. Evet aynen öyle, büyüdükçe miktar da artar. Evde tırnak kesmek biraz zordur, bir kedi köpek tırnak makası alıp, gözleri iyi gören, korkmayan ve kanatmayacak birinin kesmesi, bir kişinin de tavşanı tutması lazımdır, bununla ilgili yazıma bakabilirsiniz.

   Sil
 48. yani günlük 1 çay bardağı kadar vermeliyim.zaten kuru yonca ve samanıda bolca tüketiyor tosuncuk :) yemin içinde minik çekirdeklerde var kabuğunu ayırıp içini güzelce yiyor:) birde tırnakları cok uzadı kucagımıza aldıgımızda filan kopucak filan diye çok korkuyorum veterinere götürecegim fakat evde kendimde kesebilirmiyim ve kesersem kedi köpek tırnak makasımı almalıyım?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. http://tawsim.blogspot.com.tr/2013/10/tavsan-tv-tavsanlarda-trnak-bakm.html

   Sil
 49. yorum görünmedi diye iki kere yazmışım kusura bakmayın silemedimde :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. verdiğiniz bloğa giremedim :( yarın tavşanımın tırnaklarını kestirmeye gidecegim veterinere.bugün gittim sordum kesiyormusunz diye evet dedi.birde iç parazit testi filan yaptırcam dedim tavşanımın hastalığı filan varmı diye,veteriner aşı vururuz dedi getirin dedi bakarız dedi.2 3 aylık tavşanımya aşı filan vurmak sakıncalımı?suan bir rahatsızlığı yok gibi tavşanımın ben genel kontrol yaptırmak amacıyla götürcem..başka ne tür şeyler yaptırabilirim test filan olarak?

   Sil
  2. Benim bir yazımdı o.. İç parazit aşısı yaptırın bence yaptırmadıysanız. Kuduza gerek yok nasıl olsa evde besleniyor. İç parazit yeterli bence. Genelde 3 aydan sonra yapılıyor. Bir de ileride pire oluşumu için Frontline yavru kediler için pire spreyi sorun aklınızda bulunur fiyatı.

   Sil
 50. nette araştırıyorum o kadar herkes bir şey söylüyor.tavşanım yemi samanı kuru yoncası ile besleniyor.çok çok nadir olmakla beraber kuru ekmek,çekirdek ( ki yemindede var) , ve tırnagımın yarısı kadar bi ısırıklık kurabiye veriyorum. egzama filan araştırıyım derken işin içinden çıkamadım.bol saman ve kuru yonca yiyen tavşanlardada egzama filan olur diyenler var..ne vericez iyide bu tavşanlara zaten aşırı iştahlı ne versem yiyor :O ( 2 aylık). teşekürler..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Asla öyle birşey yok, tavşanlar bol saman ve kuru ot yemezlerse ishal olurlar, atlarınkiyle aynı sindirim sistemine sahiptirler. Kuru yoncayı daha az verin ama hergün yiyebilir. Kuru ekmeği çok az verin, kepekli olmasın. 5-6 aylıktan sonra da sebze vermeye başlarsınız.

   Sil
 51. merhaba,tavşanım henüz 2 2.5 aylık iç parazit dış parazit aşısı yaptırcam ama çokkk korkuyorum herkes bir şey diyor.kimisi gerek yok kimisi aşı vurulmaz kimisi felç kalır ölür :( iki arada bir deredeyim ne olur fikir verin.ikinci sorum ise bazen tavşanım koşarken filan tikli gibi kafasını sağa sola oynatıyor ara sıra nedendir acaba her tavşan yapar mı?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba korkmanıza hiç gerek yok, iç parazit iğnesi zorunludur yoksa tavşanlarda ishal ve ölüme kadar giden sonuçlar doğurur, düzenli aralıklarla yapılmalıdır, dış parazit için ise 4-5 aylıktan sonra tüylerinin üzerine Frontline yavru kedi spreyi kullanılmalıdır, kullanım şekli blogta yer alıyor. Onu ise veterinere danışmalısınız ki sara filan olmasın sanmıyorum ama genelde pek yapmazlar çünkü..

   Sil
  2. teşekkür ederim en yakın zamanda gidip aşı yaptırmalıyım o zaman. ya ben birde ara sıra kemirsin diye keçiboynuzuyla kozalak veriyorum ikisinide yiyor zararı olur mu? hatta keçiboynuzunu öyle seviyor ki aldıgım zaman sinirli gibi hırrr diye ses çıkarıyor

   Sil
  3. Ne demek.. Zararı olmaz ama keçiboynuzu çok tatlı olduğundan çok az verin, ayrıca keçiboynuzu doğal bir afrodizyaktır yani az verilmelididr, pazar veya manavdan boyasız, çivisiz, temiz bir meyve veya sebze kasası alın, fazla yüksek olmasın, kenarına da tuz taşını asın, bu kasayı hem dişleri fazla uzamasın diye kemirecek, hem de boynunu filan kaşıyacak, içine girip çıkıp oyun oynayacak, hem de sizin eşyalarınızı kemirmeyecekir, kasayı kemirdikçe yenisiyle de değiştirirsiniz.

   Sil
  4. cevaplarınız için teşekkür ederim.merak ettiğim bir soru daha var.ne zaman yeşillik vermeye başlamalıyım, nasıl ve ne aralıklarla neler vermeliyim?tavşanım çok iştahlı verdiğimi asla reddetmiyor :)

   Sil
  5. Ne demek.. 5-6 aylık olduktan sonra yeşillik verilmelidir, örneğin tavşanınız 5 aylık oldu, siz de bloğumda bahsettiğim yeşilliklerden verebilirsiniz, örneğin sabah 5 dal maydonozu yıkayıp havluyla kurulayın ıslak olmasın, iyice kuruyunca tavşanınıza verin, ıslak olunca da ishal yapar,yıkanmayınca ayrıca tarım ilaçları zehirler. Gece de örneğin 2 yaprak aynı şekilde yıkanıp kurulanmış marul yaprağı gibi.. Tabi bunlar yemiyle veya ara öğün gibi verilmelidir, sırf bunlarla tavşan beslenmez, mutlaka günde 2 kez palet yemini yemelidir.

   Sil
  6. Çok teşekkürler cevaplarınız için.Gerçekten güzel bir site vebilgilendiriyorsunuz bizi.Kolay gelsin :)

   Sil
  7. Ne demek.. Çok teşekkür ederim, uzun kulağınızla mutlu günler dilerim :)

   Sil
 52. Merhaba; Benim tavşanım geçen hafta aniden bir durgunluk ve iştahsızlık belirtisi gösterdi. Dışkılama problemide aynı zamanda. Şimdiye kadar hiç hasta olmamıştı. İst üniv. veterinerlik fakültesine götürdüm röntgen çekildi ve sindirim sistemi bozukluğu teşhisi konuldu. Dr. tedavi yapacağız dedi. ve serum veridiler. aynı zamanda tekno-c vitamin iğnesi antibakteriyel ve ağız damlası (metsil) verdiler. Bu süreç 5 gün devam etti. Bu Pzt günü bitti. Taki dün akşama kadar düzelmişti iyiydi. Aynı sorun tekrar başladı. Tavşanım durdun bir köşede sürekli yatma isteği ve karnında şişlik var. Tedavi sonuç vermedi sanırım. Çok moralim bozuk. Bu konu hakkında yardımcı olabilirmisiniz. Belki bildiğiniz farklı bir yöntem vardır. Tavşanımı çok seviyorum kendisi 2,5 yaşında. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, öncelikle geçmiş olsun. Röntgeninin çekilmesi çok iyi, en azından karnında ve bağırsaklarında bir tüy topu olmadığı görülmüştür. Tahlil de yapılmıştır, iç parazit olmadığı da saptanmıştır ama yine de iç paraziti sorabilirsiniz. Sindirim sistemi bozukluğu çok fazla görülmektedir maalesef, birçok kişi bloğa bu teşhisi yazıyor. Tavşanınıza bolca kuru ot, uzun saman, taze su vermelisiniz. Vitaminin çoktan iştahını açması gerekirdi. Ben daha önce bu sorunla Milky'de karşılaştım ama şişlik yoktu, sonunda iç parazit çıkmıştı ama iğnelerle ve vitaminle düzelmişti. Vakit kaybetmeden orayı tekrar arayıp durumu anlatın, tavşanınız aşırı durgunsa gerçekten ciddi birşey var demektir ve vakit kaybetmemelisiniz.

   Sil
  2. Merhaba; teşekkür ederim yorumunuz için. Bu durumdan sonra tekrar götürdüm tekrar iki farklı serum ve dodex adında iğne yapıldı. b12 vitamin iğnesiymiş. Bunları aldıktan sonra toparlandı tekrar röntgenini çektirdim ilk röntgene göre daha iyi çıktı. Şu ana yemesi normal çok şükür ki kendisi de hareketli :) çok mutluyum tavşanlar hasta olmasın onlar bizim canımız :) birde bişey soracağım. uzun saman yonca mı oluyor. eger değilse samanı nereden bulabilirim.

   Sil
  3. Ne demek.. Gerçekten şu an çok mutlu oldum, iyileşen, tekrar mutlu mutlu zıplamaya başlayan bir tavşan ve onun mutlu sahibinden güzel haberler almak kadar iyisi yok benim için :) Evet, Milky'ye de b12 verilmişti, o gayet işyah açar, enerji verir. Hiçbir canlı hasta olmasın :) Yok hayır, uzun saman balyalar halinde hani tarlalarda sarı olarak gördüğümüz atların, ineklerin yediği samandır. Yonca ise yeşil olur ve kurusunu vermek daha iyidir. Size link yollarım, evinize bir balya saman alırsanız çok uzun süre tavşanınıza yeter ve daha ekonomik olur.

   Sil
  4. http://www.sahibinden.com/ilan/hayvanlar-alemi-yem-ve-mama-kucukbas-buyukbas-acil-satilik-balya-200-ton-8.000adet-176651341/detay
   Örnek olarak fotoğrafından daha iyi anlayın diye bu ilanı kopyaladım, 0.25 kuruştan kilosu başlıyor, çok uygun, tavşanınız bayılacak, hem oynayıp hem yiyecektir.

   Sil
  5. teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için, cuma günü sipariş verdim hem yonca hem saman :) bugün yarın elimde olur. Daha önce yonca vermiştim ama yememişti bakalım şimdi yiyecekmi.

   Sil
  6. Ne demek, tavşanınız kemirirken mutlu olsun yeter :) Büyük bir balya gelebilir ona göre yer ayarlayın derim :) Uzun saman aldıysanız bayıla bayıla yer, kuru yoncayı da seviyorlar ama esas hergün yemeleri gereken uzun samandır, inşallah yer.Kuru yonca aldıysanız açıkta dursun, hala aralarında tazeleri varsa poşette filan küf yapar, iyice kuruması gerekir.

   Sil
 53. merhabalar; tavşanım ortalama 3 aylık filan ve dişi.boğazının orda yani agzının altında küçüklüğünden beri böyle sert bişey var ama içinde degil deri kısmında tüy kısmında.nasıl desem sanki o bölgeye yapıştırıcı sürülmüş gibi sertleşmiş tüyleri gibi.küçücük bir bölge.ilk geldiginden beri var ama gecer zannetmiştim geçmeyince sorayım size dedim.bazen dolaba filan orasını sürtüyo her tavşan yapar mı yoksa o sertliktenmi rahatsız olup yapıyo anlamıyorum.genel olarak maşallah herseyi iyi ama ben panikliyorum :) teşekkürler şimdiden :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, her tavşan kaşınmayı sever, ona pazar veya manavdan temiz, boyasız, çivisiz, içine rahat gireceği alçak bir meyve veya sebze kasası alın, böylece hem onu hergün kemirip dişlerini yontar hem de gıgısını, başını kaşır. İsterseniz alkolsüz ıslak mendille bastırmadan o bölgesini silin ama sanırım yara. Eğer büyüme varsa hemen mutlaka veterinere götürün derim çünkü mantar ve egzama gibi hastalıklar hemen yayılır. Pire ve maytları için Frontline markasının yavru kediler için sattığı pire spreyi var, alıp 3 ayda bir vücuduna 4-5 küçük fıs olarak sıkabilirsiniz, blogta ayrıntılı anlatılmaktadır. Ne olduğunu tam anlayamadım çünkü eğer tüylerine bulaşmış birşey değilse mutlaka veterinere götürün derim.

   Sil
  2. öncelikle cevapladığınız için teşekkür ederim. sabit durmuyorki bakamıyorum elleyemiyorum tam.tahminimce tüylerinde ama geldiginden beri var o yüzden merak ettim. buarada kasa aldım odasında duruyor ama henüz kemirme huyu yok, odası serbest gece gündüz kafesi sadece tuvaleti için kullanılıyor,odasındaki halıyıda kaldırdım ama diger odaya cıkınca binde br halı yemeye calışıyor engelliyorum.kemirmesi ne zaman başlar ki? ayrıca kuru yem saman kuru yonca dışında ne zaman yeşillik vermeye başlamalıyım ve ne kadar vermeliyim?bisküvi ve keçi boynuzuda veriyorum bazen azda olsa

   Sil
  3. Ne demek.. Tavşanların gıgı altında ter bezleri vardır belki de çok terliyordur ve o ter de tüylerine bulaşıyor diyeceğim ama ter öyle uhu gibi durmaz ki.. Yani o yüzden veterinere götürün derim. yakında kemirmeye başlar merak etmeyin, kasa kenarına tuz taşını filan asabilirsiniz daha kolay alışacaktır. Çok şanslı bir tavşanmış, keşke herkes şu tavşanları kafeslere tıkmasa da kısa ömürlerinde özgürce yaşayabilseler.. 6 aydan önce sebze, meyve ve yeşillik verilmemelidir. Keçi boynuzunu çok az verin derim çünkü doğal ama çok şekerli ayrıca afrodizyak olduğundan tavşanınıza ergenlikte kötü etki yapacaktır. Bisküvi d eşimdilik vermeyin derim 6 aylıktan sonra da çok çok az sadece ödül olarak 2 fındık kadar verin derim, bisküvi gibi abur cuburlar hemen ishal yapar, şekerleri de zararlıdır. Arada ödül olarak tuzsuz kuruyemiş verin; tuzsuz fındık, ceviz.. gibi. Halıyı da asla kemirtmeyin, midesinde tüy topları oluşur ve ameliyatlık olur. Uzun saman kemirmeyi en sevdikleri şeydir, yani atların yediği şu uzun samanlar..

   Sil
  4. gec yanıtladım kusura bakmayın.cevaplarınız için çok teşekkür ederim.hayvanlara zaten düşkündüm tavşanımdan sonra petshoplara giremez oldum.küçücük kafeslerde üst üste yığılan hayvanları görünce yolda aglama geliyor :( dilerim bütün hayvanlar hakettikleri şekilde yaşarlar.bizimkisi odanın kapısını dahi açtırmıyo odaya bile sığmıyo gezmek istiyo gezdiriyorumda sık sık :) tekrar teşekkürler..

   Sil
  5. Ne demek.. Keşke ama bizim ülkemizde biraz zor.. Sık sık gezdirmeye devam edin, size minnet duyacaktır :)

   Sil
 54. Merhaba yaklaşık 6-6,5 aylık hollanda lop tavşanı sahibiyim kendisi 1 aydır bizimle evde yaşıyor evimizde bahçemiz var ve havanın güzel olduğu zamanlar bahçedede vakit geçiriyor kendisi çok neşeliydi fakat 4-5 gündür çok durgun mamasını düzenli bir şekilde yiyor dış görünüşündede bir farklılık bir hastalık belirtisi yok fakat hareket etmiyor ya bir köşede öylece duruyor yada masaların altında oturuyor yardım ederseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, genelde böyle olunca şunlardan olabiliyor ama bunlar tahmin sonuçta ben veteriner değilim ama şöyle olabilir; 1) İç parazit olduğundan ishal olabilir, veterinerde 3 ayda bir düzenli iğne yaptırmalısınız. 2) Sindirim sorunu olabilir, bolca uzun saman ve taze su içmelidir, sakın halı, poşet kemirmiş olmasın. 3) Mevsim değişikliği 4) Taş soğuk zemine yatıp üşütmek 5) Arka dişlerinin aşırı uzamasından rahat yemek yiyememe ve nefes alamama 6) Ağız tümörü..7) Stres, şok, aşırı korku.. Liste böyle uzar gider, tek tek incelemeye başlayın, olmadı hemen veterinere götürün, iç parazit olabilir gibi, biraz sebze meyve abur cubur vermeyin ishali varsa..

   Sil
  2. Önecelikle hemen cevaplandırdığınız için teşekkürler dediklerinize tek tek bakicam hemen ama ishal değil ondan eminim bu arada kendisinin bulunduğu ortam taş üşümesin diye oturduğu belli yerlerde halı var ama kemirirken görmedim gene de altına koyabileceğimiz başka birşey önerebilirmisiniz ?

   Sil
  3. Ne demek, ben iç parazit bence diyorum çünkü onların da 3 ayda bir kedi köpek gibi iç parazit iğnesi olması gerekir. Yeni bir tavşan olduğu için de iç parazit iğnesi yapılması şarttır. Kemirmiyorsa sorun yok, çünkü kumaş, halı, poşet, tüy gibi şeyler kemirirlerse mide ve bağırsaklarınfa tüy topu oluşur ve ölümle sonuçlanabilir, gazete, renkli kartok, kitap, dergi kemirirlerse de kurşundan zehirlenirler. Üşümemesi için kemirmiyorsa halı iyi ama barınaklarda köpeklerin altına üzerinde uyusunlar diye plastik paletler konulur, onların ahşabını bulabilirsiniz ya da hani bakkallarda tezgah arkasındaki bakkal ahşap bir şeyin üzerinde gün boyu durur ya, onun aralıksız olanını bulabilirsiniz, marangozdan büyük bir tahta alabilirsiniz, veya büyük bir leğen içine saman doldurun (veya minder koyun) içine yatacaktır. Kemirmesi için de manav veya pazardan temiz, boyasız, çivisiz bir alçak sebze meyve kasası alın, kenarına tuz taşını asın, günboyu bununla oynayıp kemirecektir ve dişleri de aşırı uzamayacaktır, gıgısını kaşıyacaktır.

   Sil
  4. tekrar teşekkür ederim dediklerinizi hemen uygulıycam

   Sil
 55. Merhabalar tavşanım 3 3.5 aylık filan ve korktugum başıma geldi ! Tavşanım kemirmeye başladı. Daha doğrusu şöyle ki odamda duruyor bütün gün rahatca samanı kuru yoncası yemi tahta kasası her seyi var.Ama o gidiyor battaniye filan yiyor ! Hadi yesin ama korktugum yutup zehirlenmesi Allah korusun :( hangi birine engel olabilirim yediklerinin ne yapmam gerek ya da ne zamana kadar böyle gider çünkü hep yemeye başladı :(

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, şu an ergenliğe girişte ve 1. yaşının sonuna kadar en zıpır çağlarıdır, yani 1 yaşına kadar biraz fazla kemirecektir, öncelikle kemirdiği şeyleri etraftan kaldırın, kablo, gazete, dergi, çanta, deri şeyler, battaniye.. Etrafı biraz izole edin, yüksek bir tel veya çit alıp odanızda bir bölüme sabitleyin, yani bir süre odanızın yarısını kullansın veya yatağa çıkmasını engelleynin, zaten batteniye zehirlemez ama mide ve bağırsaklarında tüy topu oluşur ve ölür. Gazete, kitap gibi kurşun içeren şeyler ise zehirler. Artık yabancı hiçbir madde yedirmeyin yoksa dediğim kötü şey olabilir. Önüne bol uzun saman koyun, tahtasını çok kemirdiyse yenisiyle değiştirin, bir de tuz taşı asın kenarına.

   Sil
  2. Öncelikle teşekkür ederim,bugün köyden ağaç dalları getirttim kalın kalın ve onları kemirip yiyor kozalakta buldum onuda kemiriyor ve yiyor fakat odayı ne kadar izolet etsemde illaki bir örtü oluyor halıyı kaldırdım pike koydum yere filan.ama yatagımdaki örtü mecburen duruyor ne kadar ilgilenmeye calışsamda ben yokken tırtıklamış oluyor elyafını filan yer diye cok korkuyorum :( bir kaç sorum daha olucaktı.tavşanıma ailecek cok alıştık ve evin bir bireyinde farkı olmadan yaşıyor hatta dahada titizleniyoruz ona ve seviyoruz :) Fakat herkes diyor ki bir kaç aya okadar yükseklere zıplarki evi birbirine katar koşsada yakalayamazsınız filan,eger böyle olursa hiç istemesemde bunalıma bile gircek olsam mecbur veririz :( gercekten dedikleri gibimi oluyor tepelerimizdenmi zıplıyor hopluyor kemirip mahvediyor :( şimdilik ne kadar bir iki kemirsde filan bize hiç zararı yok aksine cok seviyoruz cok alıştık bir kaç aydır :( ki vercek bile olsak nereye nasıl veriyim kime güveniyim evde bize alıştı sevgimize ilgimize :( birde günlük yemini ne kadar vereyim mesela kahve fincanı olarak,çünkü anında bitiriyor azda koysam cokta koysam.Ayrıca yeşilliğe ne zaman nasıl ve neler vererek başlamalıyım dersiniz? Çok soru sordum kusura bakmayın cünkü o benim her şeyim oldu :(

   Sil
  3. Ne demek.. Ağaç dallarına dikkat edin, ağaç dalları tavşanlar için önemlidir ama bazı ağaçlar (kiraz, asma bitkisi..) tavşanlar için zehirli olabilir, böyle bir yazım var , oradan bakabilirsiniz. Tırtıklama süresi dediğim gibi 6. aydan sonra azalacaktır, şu an ergenlikte, yaramaz bir ortaokul öğrencisi gibi düşünün ama bu durum geçici. Bir kere o lafı edenler saçmalamış, öyle birşey yok, tavşanınız sadece en fazla kedi gibi evin içinde koşar, arada daire çizer, küçücük bir tavşan öyle yükseklere filan zıplayamaz. Tavşanınızı da asla vermeyi düşünmeyin, tavşanlar çok duygusaldır, terkedildiklerinde psikolojileri bozulur, depresyona girerler ve depresyon onları öldürür. Birine verirseniz zaten iyi bakamaz ve kısa sürede ölür, bu konuda şüpheniz olmasın. 3,5 aylık olduğundan sabah 1 fincan, akşam bir fincan verin, kalan yemi aralarda o yer zaten. Yeşillik, sebze meyve asla vermeyin, 6 aydan sonra vermeye başlayacaksınız yoksa ishal olur.

   Sil
  4. Önemli değil ben de zaten yardımcı olmak isterim :) Herşeyiniz olduysa onu asla vermeyi düşünmeyin o zaman.. O da sizsiz yapamaz, annesi cami avlusuna terketmiş bir benek gibi olur ve ölür.

   Sil
 56. ufff suanda canım asırı sıkkın!! tavşanım gayet normal yemesi içmesi hareketleri filan fakat deminden yan yattıgında bir şey farkettimki erkek ! yani sanırım erkek testisleri vardı ve veteriner bize dişi olabilecegini söylemişti.esas canımn sıkkınlığı ise babamla tavşanı ters cevirip baktık testisleri göründü ama esas yerini anlayamadık göremedik aradan 10 dk gecti hayvan ishal oldu ! erkekmi dişimi anlayamıyorum dişiyse öyle iki tarafıda şişermi kafam allak bullak ne yapmalıyım ishaline :(

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tavşanların organları kedi köpeğe göre biraz daha değişiktir, daha önce yazdığım bir yazıya bakarak anlayabilirsiniz. İshal olduysa verdiğiniz ağaç dallarında yeşillik yaprak varsa o yapmış olabilir, sadece kuru dal verin. Asla sebze, meyve, abur cubur vermeyin. Taş gibi olmuş kepekli olmayan küfsüz kuru bir ekmeği (ceviz büyüklüğünde) verin, tavşan yemini 1/3 kadar azaltın, bolca uzun saman, kuru ot ve hergün taze olarak vereceğiniz saman verin. Tuvaletini hergün değiştirin ve iç parazit iğnelerini 3 ayda bir yaptırın. İshal 2-3 güne geçmezse acil veterinere götürün.

   Sil
  2. öncelikle teşekkür ederim ishali size yazdıktan hemen sonra gecti sanırım o an korkudan öyle oldu.Kuru dalın içerisinde yeşillik yok.sebze meyvede vermiyorum tek yedigi saman kuru yonca yem ve agac dallarıyla kozalak.Yalnız demin tekrar bakmaya calıştım anlayamadım cinsiyetini.Nette arastırdıgım kadarıyla penisinin görülebilecegi yazıyor fakat ben sadece testislerini gördüm tavşanda rahat durmadı kıpır kıpır ama korktum genede.Dişi olupta iki tarafında testis gibi birşey cıkma ihtimali yoktur heralde.İç parazit asısını filanda vurdurdum saglıgıda görünüşe göre gayet iyi nazar degmesin.Sırt üstüde yatmayı sevmiyor çeviremedik dogru dürüst bakamadık.Ne zaman sırt üstü yatarki bir çok kişini tavşanı yatıyor gibi sanki

   Sil
  3. Size link göndermeyi unutmuşum bir d ecinsiyeti için buradan bakın derim;
   http://tawsim.blogspot.com.tr/2013/07/tavsan-cinsiyeti-nasil-anlasilir.html

   Sil
  4. Ne demek.. E siz de zorlamayın, ergenlik döneminde cinsiyeti açığa çıkar :) Maaşallah ona çok iyi bakıyorsunuz anladığım kadarıyla.. İshalinin geçtiğine çok sevindim. Sizinki büyük ihtimalle erkektir o zaman anlatımınıza göre.. Tavşanlar çok kurcalanmayı sevmez, o yüzden mıncıklamayın hafiften kıtlayabilir :) Size oyun yapmak için ölü taklidi yapıp kalbinizi yerinden söktüğünde sırtüstü yatmış olacaktır :))

   Sil
  5. Gerçekten cok teşekkür ederim bu güzel siteyi açıp bizleride bilgilendirdiginiz için :) Hep bir hayvanseverdim ama tavşanımdan sonra doğaya hayvancıklara bakış açım okadar değiştiki yakında ette yiyemez olacagım sanırım :) Tavşanıma gelince annem ve babamda okadar cok üstüne titriyoruzki sanki evladımız oldu bir şey olsa Allah korusun naparız bilemiyorum :( okadar masum ve kendilerini sevdiriyorlarki ben anlamıyorum hayvanlara eziyet eden pis sapık zihniyetleri.Allah onlarada merhamet etsin...Bende korkmuştum testisi var penisi yok diye,dişi olupta afedersiniz biyerlerimi şişti hastalandı diye korkmuştum çok :) Ayrıca canımıza tak etmediği sürece ki tavşanıma karşı coookk sabırlı olcagımızı biliyorum,kolay kolay vermeyiz ama millet öyle bir anlatıyorki tepelere cıkar yakalayamazsınız heryeri kemirir tüneller acar filan işin aslı korkutuyorlar.Bakalım zaman gösterecek:)Birde çifltleştirme ve kısırlaştırma olayı var çiftleştirmezsek günah olurmu acaba diye düşünüyorum ama başta edemem biliyorum ayrıca kısırlaştırmayıda istemiyorum cok korkuyorum bir şey olur diye.çiftleşmeden kısırlaştırılmadan durabilir mi tavşancıklar :( Çok teşekkür ederim size,tavşanlarla ilgili pek bilgi alabilecegimiz sorabilecegimiz yer yok,dilerim sizinde tavşancıklarınız saglıkla güzel ömürler gecirirler :)

   Sil
  6. Ne demek.. Gerçek bir hayvansever olduğunuz için ben teşekkür ederim :) Erkek olduğu içindir sanırım o.. İnşallah o zalimler d ebirgün merhamet duygusunu hissederler.. İnsanların dediklerine bakmayın sadece ergenlikte çok nadir birlaç şey önlerindeyse hafifçe kemirirler zaten ahşap kasaları, oyuncakları, tuz taşları varsa başka şeylere fazla dokunmazlar. Onlar iyice abartmış, tavşanlar maymun değildir ki bir perdeden diğerine atlayıp evi darmadağan etsin :) Asla da tünel kazmazlar, sadece yeri temzilemek için elelriyle kazıyormuş gibi bir hareket yaparlar ama zararları yoktur. Günah olmaz ama tavşanlar doğada koloni halinde yaşamayı severler, yalnızlığı bu yüzden sevmezler o yüzden onu evde fazla yalnız bırakmayın, kısırlaştırmadan da tek başına tabi ki durabilirler ama ben ikisini de İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde kısırlaştırtmıştım, kısırlaştırınca vücutta tümör oluşumu olmayabilir, daha uzun ömürlü olabilir ve dişi gelince yavrulamadan rahatça yaşarlar diye.. Gerçekten de kısırlaştırılmış halde 1 yıl çok mutlu yaşadılar, sizin tavşanınız erkekse yanına ücretsiz bir dişi tavşan edinip dişiyi kısırlaştırıp yanına koyabilirsiniz, en sağlıklısı budur. Sadece veterinerlik fakültelerinde kısırlaştırtın, buralar profestönel yerler ve asla birşey olmaz. Benim tavşanlarım maalesef 1 ay önce öldüler, Milky ağız tümöründen öldü, ertesi gün de Tawşi ona üzülüp kalp krizi geçirip öldü :( Ben teşekkür ederim..Sizinki umarım uzun ömürlü olur..

   Sil
  7. ayyy çok üzüldüm şu anda hiç duymamıştım agız tümörünü Allah korusun :( ikisi birden cok acı olmalı :( Başınız sağ olsun :(

   Sil
  8. Teşekkür ederim evet çok acı oldu benim için.. Hala inanamıyorum.. Allah herkesin tüylü dostlarını korusun..

   Sil
  9. tekrar ben :) tavşanımın fotosunu koysam yani cinsiyeti için yardımcı olabilir misiniz? ama nasıl koycagımıda bilemiyorum

   Sil
  10. Hızlı foto gibi bir siteye yüklerseniz ve linki buraya yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım ama en iyi tahmini siz yaparsınız.

   Sil
 57. Tavşanım bir kaç gündür kakasını yiyor ama o cıvık kaka degil (gerci sürekli onuda yiyor sanırım agzı poposunda) ama dediğim boncuk kaka.Neden yer ki vitaminimi eksik ne yapmam gerekir? kendileri 4 aylık civarı.teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Tavşanlar uzun şekildeki dışkılarını yerler çünkü o tavşanlar için çok zengin besleyici öğeler içermektedir. Diğerini neden yiyor onu anlamadım ama bırakın yesin, demek ki bir bildiği var :) Tavşanınıza tuz taşı alın onu istediği zaman yalar, saman, kuru yonca, pelet yem, kuru ot, kemirmesi için meyve kasası gibi şeyleri unutmayın. Ayrıca suya katılan ve kuşlar için satılan vitaminler var, çok küçük birkaç damla suyuna damlatabilirsiniz, onu içer ve daha sağlıklı olur. Yemeye devam ederse de bir veterinere danışabilirsiniz.

   Sil
 58. Merhabalar,tavşanım kemirdiginde ya da başka bir sey yaıgında el filan cırpıyorum ya da herhangi yüksek bir seste bazen kafasını birden sağa ya da sola attırıyor çok sevimli oluyor hızlıca öyle kafasını oynatınca :) Genelde yapar mı tavşanlar böyle?

  YanıtlaSil

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.