"Ağrım olsa bağıramam, aslan görsem kaçamam, kuyruğu ne de tatlı dersiniz ama avcı vurunca afiyetle yersiniz, çok da üşüdüm, kürkümü geri verseniz.. Tavşanım ben, keşke dostum olsan sen.." (Tawşi)

25 Nisan 2012 Çarşamba

ANKARA TAVŞANI TARİHÇESİ

                  Ankara tavşanı, diğer adıyla Angora tavşanı uzun ve yumuşak tüyleriyle tanınır. Ankara keçisi ve kedisi gibi safkan tavşanlar, Ankara ilinden tüm Dünya'ya yayılmışlardır. En mehşur bilinen Angora kılı,angora koyunundan elde edilirdi ama sonradan (1700ler sonrası) Angora tavşanı daha bilinir hale gelmiş,tüyünün sıcaklık hissinden dolayı daha çok tutulmuştur.(Sir Matthew McHammer'ın Seyahat Günlükleri-1678-2.cild).1700'lü yıllarda Avrupa'da Fransız yüksek tabakasının rağbet ettiği en popüler evcil hayvan olmuşlardır. 1900'lü yılların başında ise Amerika'da tanınmaya başlanmışlardır. Birçok varyetesi türetilmiştir. Fransız, Alman, Dev, İngiliz, Satin, Çin, İsveç, Finli türleri gibi. Yalnız yerel Amerikan tavşan besleyicileri klubünün (ARBA) kategorize ettiği İngiliz, Fransız, Dev ve Satin türleridir. Türkiye'de tüylerinin tekstil endüstrisinde hammadde olarak değerli olmasından ötürü besiciliği yapılmaktadır. Sıcak tutması açısından koyun yününden iki kat daha verimlidir. Lakin beslenmesi özellikle kırpılacak uzunluğa gelene kadar tüylerinin korunması zor, özel beslenme alanına ihtiyaç duyduğundan pek yaygınlaşamamıştır.
                 Kökeni Ankara olan Ankara tavşanının nesli 1723 yılında Türkiye'de tükenmiştir.Tarih boyunca Galatlar'ın bir boyu olan Tektosaglar, Frigler aynı dönemde İngiliz denizcileri tarafından Fransa ve Birleşik Krallık'a götürülmüştür. Yüzyıllar sonra Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından Türkiye'ye yeniden getirilerek Kayseri'de bir çiftlikte yeniden üretilmeye başlanmıştır. Bugün bu tavşan türü sadece yün üreticileri tarafından özel olarak yetiştirilmektedir. Dünyada Ankara tavşanı yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan, Arjantin, Şili, Almanya, Brezilya bu tavşandan yün üreten başlıca ülkelerdir. Tavşan yününü işleyen en önemli ülkeler ise İtalya, Japonya, Almanya, Fransa, Hindistan ve Şili'dir. Dünyada Ankara tavşanı yünü üretiminin 8000-12.000 ton arasında olduğu tahmin edilmektedir. Üretimin %90'ı Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yapılmaktadır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_tav%C5%9Fan%C4%B1
                            
SONUÇ: Herşeyi olduğu gibi, görüldüğü üzere tavşanımızı da yabancılara kaptırmış durumdayız.. Baklava, döner, tarihi eserlerimiz derken yakında ülkeyi alacaklar..ANGORA RABBITS
      Angora rabbits, also known as the Angora rabbit is known for a long, soft feathers. Purebred cat, angora goats and rabbits, Ankara province are spread all over the world. Best known mehşur Angora hair, angora sheep used to be obtained, but later (after 1700) came to be known than Angora rabbit, mostly because of the feeling of warmth were feather. (Sir Matthew McHammer'ın Travel Diaries-1678-2.cild) .1700 'lü layer in high demand in Europe, where the French were the most popular pet. In the early 1900s began to be recognized in America. Many varieties are derived. French, German, Giant, English, Satin, Chinese, Swedish, Finnish, such as types. The club only local American rabbit feeders (ARBA), which categorized the British, French, Giant and Satin types. Turkey feathers are fattening because it is valuable as a raw material in the textile industry. Two times more efficient than sheep's wool to keep warm terms. But until a length of cropped hair, especially the protection of feeding is difficult, because they need special nutrition to the most widespread.
     
Origin of Turkey in 1723, with Ankara Ankara tükenmiştir.Tarih for generation of rabbit with a length Tektosaglar Galatians, Phrygians in the same period by the British sailors were taken to France and the United Kingdom. Centuries later brought back to Turkey by a Turkish citizen living in Germany again, was produced on a farm in Kayseri. Today we only wool rabbit species are grown exclusively by manufacturers. Angora rabbits are widely grown in the world. Today, the People's Republic of China, France, Hungary, Argentina, Chile, Germany, Brazil, this rabbit, the major wool-producing countries. Rabbit wool processing is the most important countries, Italy, Japan, Germany, France, India and Chile. Angora rabbits in the world wool production is estimated to be between 8000-12000 tons. 90% of the production is done by the People's Republic of China.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara_tav% C4% B1% C5% 9FanCONCLUSION: As with everything, as seen in our bunny foreigners are we caught up .. Baklava, döner kebab, historical works interest receivable saying the country soon ..
      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.