"Ağrım olsa bağıramam, aslan görsem kaçamam, kuyruğu ne de tatlı dersiniz ama avcı vurunca afiyetle yersiniz, çok da üşüdüm, kürkümü geri verseniz.. Tavşanım ben, keşke dostum olsan sen.." (Tawşi)

24 Haziran 2014 Salı

İZMİR'DE YANARAK ÖLEN KEDİ İÇİN GELEN CEVAP


           Mayıs ayında İzmir'de yapılan Gezi protestolarında feci şekilde yakılan bir kedi için Bimer ve İzmir Konak ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunmuştum. İşte gelen cevap;


15.05.2014 tarih ve 367428 kay?t numaral? Bimer m?racaat?n?z ile ilgili gerekli ?al??malar yap?lm??t?r.
Bimer m?racaat?n?zda belirti?iniz, protestocular ile polis aras?nda ya?anan olaylar sonucu bir kedinin yanarak ?l?m? ile ilgili olarak, b?lgemiz dahilinde protesto eylemlerinin yap?ld??? polis merkezi amirliklerine konu yaz?l? olarak bildirilmi?tir. Polis Merkezi Amirliklerinden gelen cevabi yaz?larda bu konudan dolay? bir m?racaat?n olmad??? bilgisi al?nm??t?r. ?limiz g?venlik kameras? (MOBESE) kay?tlar?n?n yap?ld??? ?ube m?d?rl??? ile yaz??ma yap?lm??, ilgili ?ubece olay yeri, tarih ve saatin bildirilmesi gerekti?i bilgisi al?nm??t?r. ?snat etti?iniz olay ile ilgili olarak net yer ve zaman dilimi verilmesi halinde ??pheliler hakk?nda yasal i?lemler ba?lat?lacakt?r. Ayr?ca konu ile ilgili Konak Belediye Ba?kanl??? ile yaz??ma yap?lm??t?r.
Bilgilerinize rica ederim.
 ----------------------------------------------------- 
Izmir Konak Ilce Emniyet Mudurlugu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.